جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد يا عنوان ارزيابي بافت فرسوده شهري در راستاي باز زنده سازي نمونه موردي بافت فرسوده شاهرود- تاريخ دفاع:98/8/18- خانم مرضيه عرب
.

عنوان پايان نامه:  ارزيابي بافت فرسوده شهري در راستاي باز زنده سازي نمونه موردي بافت فرسوده شاهرود
 
دانشجو
 : خانم مرضيه عرب

استاد راهنما : آقاي دكتر حميد رضا وارثي از دانشگاه اصفهان

داور داخل: آقاي دكتر جمال محمدي از دانشگاه اصفهان

داور خارج:  آقاي دكتر   مهدي ابراهيمي  از دانشگاه پيام نور 


                                                                 تاريخ برگزاري: 18/4 / 98     ساعت برگزاري : 12-10

محل برگزاري : سالن كنفرانس، دانشكده علوم جغرافيايي وبرنامه ريزي
 
                                                                           ورود براي كليه علاقمندان آزاد مي باشد.

 

 

تاریخ:
1398/08/13
تعداد بازدید:
19
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal