۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد
عباس امینی
دانشکده : علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
گروه آموزشی : جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,جغرافیا و برنامه ریزی روستایی,دانشگاه اصفهان,ایران,1383-1387
فوق لیسانس,مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی,دانشگاه رازی کرمانشاه,ایران,1378-1381
لیسانس,مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1374-1378
دیپلم,ریاضی فیزیک,هاتف,ایران,-
جستجو:
|
بهینه‌سازی الگوی کشت با تأکید بر پایداری منابع آب و خاک با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری),پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران,ملی,سخنرانی,1396,زهره مصلح,محمدحسن صالحی,عباس امینی,اعظم جعفری | جزئیات
کاربرد مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی در برآوردهای محیطی (مورد مطالعه: برآورد توابع انتقالی خاک با استفاده از رگرسیون حداقل مطلق خطا؛ مبتنی بر برنامه‌ریزی آرمانی),پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران,ملی,پوستر,1396,عباس امینی,محسن باقری بداغ آبادی,رضا مهاجر,حمید محمدی قیومی | جزئیات
بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران روستایی در مدیریت پسماند(مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان روانسر) ,اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند,بین المللی,پوستر,1391,عباس امینی,داوود جمینی,حسین کماسی | جزئیات
Location Allocation for Rural Industrialization; A Fuzzy Evaluation,IJAS Conference Florence 2012,بین المللی,سخنرانی,1391,Siamak Zabihi,عباس امینی | Detail
تعیین اهمیت نسبی و ترکیب ویژگی‌های خاک در مطالعات محیطی با استفاده از تکنیک آنتروپی,دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران,ملی,سخنرانی,1390,عباس امینی,محسن باقری بداغ آبادی,نورایر تومانیان | جزئیات
Evaluation of the agricultural and rural development interrelationship; using canonical correlation analysis (CCA),CIGR International 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,آسیه هادی نژاد | Detail
Spatial Assessment of Rural Industrialization (Markazi province, central Iran) ,CIGR International 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,Siamak Zabihi,عباس امینی | Detail
Rural women: employment and micro finance plans,46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture,بین المللی,سخنرانی,1389,Siamak Zabihi,عباس امینی | Detail
Sustainable resources management and allocation in agricultural systems: using nonlinear mathematical models,46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture,بین المللی,سخنرانی,1389,عباس امینی,Siamak Zabihi,Asieh Hadinejad | Detail
رویکرد فازی در تبیین تغییرپذیری و تناسب اراضی و مقایسه کارایی آن با روش مرسوم,سومین کنگره مشترک سیستم‌های فازی و هوشمند,ملی,سخنرانی,1388,محسن باقری بداغ آبادی,عباس امینی,محمد حسن صالحی,آسیه هادی نژاد | جزئیات
بهینه‌سازی الگوی بهره‌برداری و تخصیص منابع آب کشاورزی با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی غیرخطی,دومین همایش ملی خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن,ملی,پوستر,1388,عباس امینی,آسیه هادی نژاد | جزئیات
Determining the Importance of Salinity in Different Layers of Soil for Landscape Management Application; Using the AHP Technique and Group Fuzzy Preference Programming Model,18th International Soil Meeting (ISM),بین المللی,سخنرانی,1385,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,محسن باقری بداغ آبادی | Detail
A Comparison Between Simple and Geostatistical Methods for Soil Salinity Estimation, Using GIS (Case Study: Iranian Kish Island),18th International Soil Meeting (ISM),بین المللی,سخنرانی,1385,محسن باقری بداغ آبادی,عباس امینی | Detail
صنعت و توسعه شهری در تقابل با پایداری منابع تولید کشاورزی زاینده‌رود,نقش اصفهان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,حمید قیومی محمدی,عزیز مؤمنی,اصغر ضرابی,عباس امینی | جزئیات
ارزیابی مؤلفه ها و سنجش سطح توسعه فرهنگی در مناطق روستایی کشور,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,عباس امینی | جزئیات
اصلاح الگوهای رگرسیونی به کمک مدل های برنامه ریزی آرمانی و کاربرد آن در علوم انسانی,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,عباس امینی | جزئیات
سیستمهای استنتاج فازی رویکرد روش شناسانه مناسبی برای مواجهه با عدم قطعیت در تحقیقات حوزه های گوناگون علوم انسانی,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,عباس امینی | جزئیات
تعیین ضرائب وزنی مناسب برای مؤلفه‌های خلاقیت با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR: رویکرد قطعی و فازی,پنجمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران,ملی,سخنرانی,1383,عباس امینی,مهدی ملاقاسمی | جزئیات
مدل‌سازی و کاربرد آن در برنامه‌ریزی,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,عباس امینی | جزئیات
بررسی منابع کسب اطلاعات و اولویت بندی آنها در کشاورزان استان اصفهان,اولین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران,ملی,سخنرانی,1382,سیداحمد خاتون آبادی,عباس امینی | جزئیات
جستجو:
|
تاثیرات زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر مناطق همجوار,کارشناسی ارشد,1397,عباس امینی,حمید برقی
بررسی نقش اکوتوریسم بیابانی در توسعه سکونتگاههای روستایی (دهستان نخلستان، شهرستان خور و بیابانک),کارشناسی ارشد,1395,عباس امینی,ندا ترابی فارسانی
ارزیابی قابلیت ها و تنگناهای پایداری توسعه در نواحی روستایی مرزی (مطالعه موردی مناطق روستایی بخش بم پشت از توابع شهرستان سراوان),کارشناسی ارشد,1395,عباس امینی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
ارزیابی عملکرد مدیریت روستایی در توسعه روستایی (نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان فلاورجان),کارشناسی ارشد,1394,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان نجف آباد),کارشناسی ارشد,1394,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
بررسی و ارزیابی کانونیهای اسکان عشایرِ استان کهگیلویه و بویراحمد (نمونه موردی: کانون اسکان اکبرآباد کهگیلویه و گره ای چرام),کارشناسی ارشد,1394,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
زمینه¬یابی و ساماندهی توریسم سلامت در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
عمقی شدن کشت و عوامل مؤثر بر آن و تاثیرآن برا قتصاد روستا با تأکید بر کشت لوبیا در دهستان خرمدشت شهرستان خمین,کارشناسی ارشد,1394,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
ارزیابی طرح های اسکان عشایر (مطالعه موردی: کانون های اسکان دشتروم؛ شهرستان بویراحمد),کارشناسی ارشد,1394,عباس امینی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
نقش دانش بومی در پایداری فعالیت های زراعی؛ با تأکید بر کشت لوبیا در بخش فِلارد شهرستان لردگان,کارشناسی ارشد,1394,عباس امینی,یوسف قنبری
ارزیابی تأثیرات محیطی و اقتصادی-اجتماعیِ طرح احیای نخیلات(مطالعه موردی:بخش مرکزی شهرستان خور و بیابانک),کارشناسی ارشد,1394,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
بررسی تأثیر کشت پنبه در اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان داراب در راستای پایدار(مطالعه موردی: شهرستان داراب),کارشناسی ارشد,1394,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
تاثیر کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری شهرستان نوراباد ممسنی),کارشناسی ارشد,1393,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
تحلیل عوامل و الگوهای محیطی حاکم بر پراکنش سکونتگاههای روستایی(مطالعه موردی: شهرستان اردل),کارشناسی ارشد,1393,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
سد سازی و تاثیر آن بر مناطق روستایی (مطالعه موردی:سد ژاده در شهرستان سنندج),کارشناسی ارشد,1393,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
نقش زنان روستایی ر توسعه فعالیت های اقتصادی و عوامل موثر برآن(مطالعه موردی: بخش سیمکان شهرستان جهرم),کارشناسی ارشد,1393,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
تجاری شدن کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان مریوان با تأکید بر کشت توت فرنگی,کارشناسی ارشد,1393,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
بررسی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی (نمونه موردی: روستای دُماب),کارشناسی ارشد,1393,عباس امینی
بررسی تأثیرات فرهنگی گردشگری در مناطق روستایی (نمونه موردی: روستای ابیانه),کارشناسی ارشد,1393,عباس امینی
برآورد ارزش تفریحی جنگل های بلوط شهرستان های سیروان و چرداول به روش ارزشگذاری مشروط (CVM),کارشناسی ارشد,1393,عباس امینی
پهنه بندی مناطق در معرض خطرات بیماری های مشترک انسان و دام در استان خوزستان,کارشناسی ارشد,1392,داریوش رحیمی,عباس امینی
ارزیابی اثرات طرح های هادی در توسعه روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان لردگان,کارشناسی ارشد,1392,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
ارزیابی و تحلیل پیامدهای تبدیل روستا به شهر(مطالعه موردی: شهرستانهای جنوبی استان اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
تحلیلی بر توسعه پایدار روستایی بر پایه توسعه کشاورزی پایدار(مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان فسا),کارشناسی ارشد,1392,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
ارزیابی تاثیر پرورش گل محمدی در توسعه اقتصاد روستائی (نمونه موردی: لاله زار کرمان),کارشناسی ارشد,1392,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
نقش جاذبه های گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: باغ چشمه بلقیس-دهستان شهرک-شهرستان چرام),کارشناسی ارشد,1392,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
ارزیابی توانمندی فعالیت های غیر کشاورزی برای ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان اصفهان,دکتری,1392,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
بررسی نقش و جایگاه زنان در اقتصاد خانوار (مطالعه موردی: دهستان باروق شهرستان میاندوآب),کارشناسی ارشد,1392,حمید برقی,عباس امینی
تحلیلی بر آگروتوریسم و راهکارهای توسعه بر آن نمونه موردی شهرستان محلات,کارشناسی ارشد,1391,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
سنجش پایداری کشاورزی با تأکید بر منابع آب و خاک (نمونه موردی: شهرستان رضوان شهر),کارشناسی ارشد,1391,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
تاثیر بحران منابع اب کشاورزی بر ساختار اقتصادی -اجتماعی روستایی,دکتری,1391,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
تاثیر بکارگیری تکنولوژی های نو در کشاورزی با تاکید بر روش ‌های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی مناطق روستایی بخش کهک استان قم,کارشناسی ارشد,1391,یوسف قنبری,حمید برقی,عباس امینی
چشم انداز آنتروپوژئومورفولوژی معادن(مطالعه موردی: معادن سنگ ساختمانی لاشتر),کارشناسی ارشد,1391,مسعود معیری,عباسعلی ولی,عباس امینی
چشم انداز نقش تعاونی های کشاورزی در توسعه روستایی (سمیرم),کارشناسی ارشد,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
امکان سنجی و مکان یابی صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون,کارشناسی ارشد,1390,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
توسعه پایدار روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی:دهستان حومه شهرستان ابهر),کارشناسی ارشد,1390,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
بررسی تأثیرات توسعه توریسم و چشم انداز آینده آن: مطالعه موردی منطقه باغ بهادران,کارشناسی ارشد,1390,عباس امینی,وحید قاسمی
توسعه کشاورزی با تأکید بر گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی پایدار (مطالعه موردی شهرستان زرین دشت),کارشناسی ارشد,1389,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal