درباره گروه جغرافياي طبيعي

گروه جغرافياي طبيعي در سال 1389 پس از مجزا شدن گروه جغرافيا از دانشكده ادبيات و شكل گيري گروه هاي آموزشي ،فعاليت مستقل خود را با پذيرش 24 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و 8 دانشجو در مقطع دكتري دنبال نمود. اين گروه در حال حاضر در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري داراي دانشجوي فعال مي باشد. اين گروه در حال حاضر در دو مقطع كارشناسي ارشد گرايش جغرافياي طبيعي، ژئومورفولوژي وآمايش محيطي، هيدروژئومورفولوژي، آب و هواشناسي سينوپتيك  با37 دانشجو و در مقطع دكتري در گرايش آب و هواشناسي، كشاورزي،ژئومورفولوژي و سينوپتيك و مخاطرات محيطي با 54 دانشجو مشغول به فعاليت مي باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/11
تعداد بازدید:
236
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal