درباره گروه جغرافياي طبيعي

گروه جغرافیای طبیعی در سال 1389 پس از مجزا شدن گروه جغرافیا از دانشکده ادبیات و شکل گیری گروه های آموزشی ،فعالیت مستقل خود را با پذیرش 24 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 8 دانشجو در مقطع دکتری دنبال نمود. این گروه در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دارای دانشجوی فعال می باشد. این گروه در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد گرایش جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی وآمایش محیطی، هیدروژئومورفولوژی، آب و هواشناسی سینوپتیک  با37 دانشجو و در مقطع دکتری در گرایش آب و هواشناسی، کشاورزی،ژئومورفولوژی و سینوپتیک و مخاطرات محیطی با 54 دانشجو مشغول به فعالیت می باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/11
تعداد بازدید:
520
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal