قابل توجه دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني و انتقال
.
قابل توجه دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني و انتقال
 

اطلاعيه امور آموزشي دانشگاه:

قابل توجه دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني و انتقال 

- دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني مي‌بايست نامه موافقت دانشگاه مبدا به همراه ليست دروس پيشنهادي آن دانشگاه را تا مورخ 01 / 11 / 98 به اداره پذيرش دانشگاه تحويل نمايند. تمديد در اين دانشگاه منوط به كسب ميانگين مطلوب و موافقت گروه آموزشي مي‌باشد. در صورت عدم كسب ميانگين مطلوب ميهماني تمديد نخواهد شد و دانشجو بايد تسويه و به دانشگاه مبدا باز گردد.

- تمديد ميهماني دانشجوياني كه چهار ترم ميهماني آنها به اتمام رسيده است، امكان‌پذير نمي‌باشد و مي‌بايست بعد از ثبت نهايي نمرات نيمسال اول 99-98 تقاضاي خود را جهت بررسي وضعيت انتقال يا بازگشت به دانشگاه مبدا به اداره پذيرش تحويل نمايند.

- دانشجويان ميهمان ستاد شاهد و فرزندان هيات علمي نيازي به مراجعه به مبدا ندارند و بعد از 2 ترم ميهماني وضعيت تحصيلي آنها بررسي خواهد شد .

- دانشجويان ميهمان دائم داراي معافيت تحصيلي كه بيش از 5 سال از سنوات تحصيل آنان در مجموع مبدأ و دانشگاه اصفهان به اتمام رسيده است، در اسرع وقت نسبت به درخواست سنوات ارفاقي در دانشگاه مبدا اقدام نمايند.

- دانشجويان ميهمان دائم كه سنوات تحصيلي مجاز آنها (10ترم) به اتمام رسيده است، نسبت به اخذ سنوات اضافي به دانشگاه مبدا مراجعه نمايند.

تاریخ:
1398/09/10
تعداد بازدید:
12
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal