جلسه دفاع از پايان نامه باعنوان: اثرات برداشت نمك بر لندفرم هاي پلاياي گاوخوني. تاريخ دفاع 98/10/30.خانم زهرا رئيسي
.

عنوان پايان نامه: اثرات برداشت نمك بر لندفرم هاي پلاياي گاوخوني
 
دانشجو: خانم 
 زهرا رئيسي(مقطع كارشناسي ارشد)

استاد راهنما: دكترعليرضا تقيان از دانشكده علوم جغرافيايي دانشگاه اصفهان

 استاد مشاور : -

داور داخل:  دكتر مژگان انتظاري از دانشكده علوم جغرافيايي دانشگاه اصفهان

داور خارج:   دكتر فاطمه سبك خيز از دانشگاه اصفهان
 


   تاريخ برگزاري: 
30/10 / 98     ساعت برگزاري : 8

                                                                           محل برگزاري :  سالن كنفرانس دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
 
                                                                           ورود براي كليه علاقمندان آزاد مي باشد.

 

تاریخ:
1398/10/30
تعداد بازدید:
30
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal