۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
حمید رضا وارثی
دانشکده : جغرافیا
گروه آموزشی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,جغرافیا و برنامه ریزی شهری,دانشگاه اصفهان,ایران,1375-1379
فوق لیسانس,جغرافیای انسانی اقتصادی گرایش عمران منطقه ای,دانشگاه اصفهان,ایران,-1369
لیسانس,جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای,دانشگاه اصفهان,ایران,-1366
جستجو:
|
آینده نگری زمین ومسکن درشهر میبد,آینده پژوهی توسعه ملی ایران دربستر جغرافیا,ملی,سخنرانی,1395,حمید رضا وارثی,جمال محمدی سید احمدیانی,محمدرضاجعفری ندوشن | جزئیات
آینده پژوهی برنامه ریزی مسکن بااستفاده ازروش تلفیقی سناریونگاری وتحلیل اثرات متقاطع.مطالعه موردی کلانشهرتهران.,آینده پژوهشی توسعه ملی ایران دربسترجغرافیا,ملی,سخنرانی,1395,حمید رضا وارثی,جمال محمدی سید احمدیانی,وحیدگودرزی | جزئیات
عوامل موثر درتغییرات بافت مسکونی شهرندوشن,همایش ملی معماری وشهرسازی بومی ایران,ملی,پوستر,1394,حمید رضا وارثی,جمال محمدی سید احمدیانی,محمدرضاجعفری ندوشن | جزئیات
نقش مسکن اجتماعی (اجاره به شرط تملیک) در تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز),اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک,بین المللی,سخنرانی,1394,حمید رضا وارثی,زهراسلطانی | جزئیات
Investigation of Elderly Expectations and Leisure Places in Isfahan,6th World Conference for Graduate Research,بین المللی,سخنرانی,1391,شیوا قنبریان,حمید رضا وارثی | جزئیات
تحلیلی بر وضعیت بخش اقتصادی و مسکن شهر جدید بینالود,اولین کنفرانس اقتصادشهری ایران,ملی,پوستر,1390,محمدقنبری,حمید رضا وارثی,محمداجزاشکوهی,محمدمحسن رضوی | جزئیات
نقش گردشگری اسلامی در همگرایی کشورهای اسلامی,چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام,بین المللی,پوستر,1389,حمید رضا وارثی,رسول حیدری سورشجانی | جزئیات
بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری (نمونه موردی :شهر یاسوج),همایش منطقه ای توریسم و توسعه,منطقه ای,سخنرانی,1389,خلیفه خلقی پور,حمید رضا وارثی,جهانبخش احمدی مهربان,امیر گندمکار | جزئیات
تاثیر طومار شیخ بهایی و نحوه تقسیم آب بر شهرسازی اصفهان,اصفهان وصفویه با محوریت شیخ بهایی,ملی,سخنرانی,1388,حمید رضا وارثی,ابراهیم سالمی,سیامک رشیدی نیک | جزئیات
تحلیلی بر توانایی ها وقابلیتهای صنایع دستی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی:شهرستان سپیدان فارس),همایش ملی صنایع دستی وارتباط آن با صنعت توریسم,ملی,سخنرانی,1388,حمید رضا وارثی,سید علی موسوی,یونس غلامی | جزئیات
توسعه گردشگری تفت از منظر صنایع دستی,همایش ملی صنایع دستی وارتباط آن با صنعت توریسم,ملی,پوستر,1388,حمید رضا وارثی,زین العابدین سربازی | جزئیات
ارزیابی طرح های هادی روستایی در توسعه کالبدی روستا (مطالعه موردی روستاهای استان اصفهان),اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا,ملی,پوستر,1388,حمید رضا وارثی,حمید صابری | جزئیات
شهر الکترونیک.شهرداری الکترونیک وشهروندالکترونیک نگاهی نو به شهر.شهرداری وشهروند,بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس شهرداری ها,ملی,سخنرانی,1387,حمید رضا وارثی | جزئیات
ویژگیهای شهر اسلامی,نخستین همایش آرمان شهر اسلامی,ملی,سخنرانی,1387,حمید رضا وارثی | جزئیات
الگوهاو راهبر دهای جهانی ساماندهی واحیای بافتهای قدیمی شهرها,اولین همایش بافتهای فرسوده شهری چشم انداز توسعه پایدار:ارزش وچالش ها,ملی,سخنرانی,1387,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی,ابوذر وفایی | جزئیات
بررسی جاذبه های اکوتوریسم در روستاهای گیلان,همایش منطقه ای راهکارهای توسعه از دیدگاه جغرافیا,منطقه ای,سخنرانی,1386,عفت فتحی,حمید رضا وارثی | جزئیات
تحلیلی ازژپوپلتیک خلیج فارس,همایش بین المللی خلیج فارس درگستره تاریخ,بین المللی,سخنرانی,1384,حمید رضا وارثی | جزئیات
تحلیل توسعه فیزیکی شهر کوهدشت,هفته پژ وهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,حمید رضا وارثی | جزئیات
جایگاه شهر های جدید در نظام شهرنشینی ایران,هفته پزوهش,هفته پژوهش,پوستر,1384,حمید رضا وارثی,ابوذر وفایی | جزئیات
ایرانگردی گام نخست در جهانگردی,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,حمید رضا وارثی | جزئیات
تاملی بر پتانسل های بالقوه اکوتوریسم استان سیستان وبلوچستان,همایش منطقه ای ظرفیتهای اقتصادی ایران,منطقه ای,پوستر,1384,حمید رضا وارثی,حمیدرضا رخشانی نسب | جزئیات
بررسی آلاینده های محیط انسانی وراهکارهای مقابله با آن,هفته پزوهش,هفته پژوهش,پوستر,1383,حمید رضا وارثی,کیومرث خدا ÷ناه | جزئیات
دریای خزر:توریسم واکو توریسم,همایش بین المللی دریای خزر,بین المللی,پوستر,1382,حمید رضا وارثی | جزئیات
هویت در معماری و بافت شهر اصفهان,هفته پژوهش,ملی,سخنرانی,1382,حمید رضا وارثی | جزئیات
تاثیر پدیده های جغرافیایی در جذب گردشگر,دومین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام,بین المللی,پوستر,1382,حمید رضا وارثی | جزئیات
اکوتوریسم و زمینه های آن,پنجمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1381,حمید رضا وارثی | جزئیات
جلوه های هنر و جاذبه های گردشگری با تاکید بر ساختار شهر اصفهان,اقتصاد و توسعه هنر,ملی,سخنرانی,1379,حمید رضا وارثی | جزئیات
سیاستهای زمین و توسعه شهری در اصفهان,همایش زمین و توسعه شهری,ملی,سخنرانی,1378,حمید رضا وارثی | جزئیات
بررسی مسائل و مشکلات توریسم,سمینار اصفهان و جاذبه های ایرانگردی و جهانگردی,منطقه ای,سخنرانی,1374,حمید رضا وارثی | جزئیات
دو نگرش در ساخت دو نوشهر شاهین شهر و پولادشهر,شهرهای جدید،فرهنگ جدید در شهرنشینی,ملی,سخنرانی,حمید رضا وارثی | جزئیات
توریسم و توسعه صنعت,توسعه صنعت اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان,ملی,سخنرانی,حمید رضا وارثی | جزئیات
شهر سالم چیست,دهمین کنگره جغرافیایی ایران,ملی,سخنرانی,حمید رضا وارثی | جزئیات
نگاهی جغرافیای سیاسی شلمچه و تاثیر آن بر جنگ تحمیلی,کنگره بزرگ داشت سرداران و 23 هزار شهید استان اصفهان,ملی,سخنرانی,حمید رضا وارثی | جزئیات
بررسی مقدماتی جهت تجمیع روستاهای پراکنده شهرستان باغملک,ساماندهی روستاهای پراکنده,ملی,سخنرانی,حمید رضا وارثی | جزئیات
جاذبه های توریستی شوشنر,ملی,سخنرانی,حمید رضا وارثی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی وضعیت مسکن شهری(مطالعه موردی:شهربهبهان),کارشناسی ارشد,1397,حمید رضا وارثی,اصغر ضرابی
سنجش زیست پذیری در بافت فرسوده شهری، مطالعه موردی شهر دهدشت,کارشناسی ارشد,1396,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
تعیین میزان آسیب پذیری ومعیارهای مکان گزینی کاربری های شهری باتکید بر بحران های غیرطبیعی(نمونه موردی شهرسبزوار),دکتری,1396,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ارزیابی مصرف زمین درشهرهای کوچک به منظور ارایه الگوی مسکن بومی (مطالعه موردی:شهرمیبد),کارشناسی ارشد,1395,حمید رضا وارثی,جمال محمدی سید احمدیانی
تحلیل تطبیقی شاخص های مسکن مناسب درمناطق شهری بارویکرد عدالت اجتماعی-فضایی(مطالعه موردی:منطقه یک ودوازده کلانشهرتهران),کارشناسی ارشد,1395,حمید رضا وارثی,جمال محمدی سید احمدیانی
تبیین برنامه ریزی شهری بارویکردشهروندمداری مطالعه موردی:اصفهان,دکتری,1395,حمید رضا وارثی
مدیریت رشدشهری درمنطقه گرایی جدید:موردمطالعه.کلانشهرتهران,دکتری,1395,حمید رضا وارثی,جمال محمدی سید احمدیانی
برنامه ریزی استراتژیک توسعه پابدارشهری باتاکید برتوسعه فیزیکی نمونه موردی:کلان شهراصفهان,دکتری,1395,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ارزیابی مشارکت مردمی درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی:بافت فرسوده منطقه سه اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
نقش جنگ نرم دربازیافت فضاهای شهری با تاکید برفضاهای نجاری موردمطالعه:کلانشهراصفهان,دکتری,1395,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
نقش شهرهای میانی درتوسعه شهری ومنطقه ای,کارشناسی ارشد,1395,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
نقش باغ ویلاهای استجاری درایجاد کمربندسبز وآمایش مجموعه شهری مطالعه موردی:کلان شهراصفهان,کارشناسی ارشد,1395,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
استراتژی های توسعه شهریCDSباتاکیدبرگردشگری مطالعه موردی:شهرتهران,کارشناسی ارشد,1395,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
بررسی توسعه پایدار شهری شهرستانهای استان همدان,کارشناسی,1394,حمید رضا وارثی
بررسی پارک ها وفضاهای سبز شهر اصفهان مطالعه موردی. باغ فدک,کارشناسی,1394,حمید رضا وارثی
تحلیلی برتوزیع فضایی ومکان یابی خدمات شهری (مطالعه موردی:شهرکلیشاد وسودرجان),کارشناسی ارشد,1394,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
ارزیابی میزان مشارکت شهروندان دراستفاده از حمل ونقل همگانی (محورجنوب زاینده رود),کارشناسی ارشد,1394,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
چالش ها وفرصت های مسکن اجتماعی باتاکیدبراجاره به شرط تملیک (مطالعه موردی:کلانشهرشیراز),کارشناسی ارشد,1394,حمید رضا وارثی
بررسی وتحلیل فضای سبز شهری همدان باتاکید برپارک ها,کارشناسی ارشد,1394,حمید رضا وارثی,جمال محمدی سید احمدیانی
نقش شهرهای کشاورزی درتوسعه منطقه ای درایران,کارشناسی ارشد,1394,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تجربه باززنده سازی محلات تاریخی شهراصفهان مطالعه موردی:محله جلفا,کارشناسی,1394,حمید رضا وارثی
تبیین الگوی توسعه گردشگری پایدارشهری بارویکرد دانش بنیان (موردمطالعه شهراصفهان),دکتری,1394,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
امکان سنجی ایجاد دهکده خلاق درراستای گردشگری شهری(مطالعه موردی:شهرساری),کارشناسی ارشد,1394,اصغر ضرابی,حمید رضا وارثی
بررسی عوامل ایجاد بحران درشبکه حمل ونقل شهری وارائه راهکارها(مطالعه موردی:منطقه3شهراصفهان),کارشناسی ارشد,1394,اصغر ضرابی,حمید رضا وارثی
تحلیل مدیریت بهینه فضاهای گردشگری شهری با تاکید بر شهر اصفهان,دکتری,1393,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی
بررسی وتحلیل پراکندگی هتل ها (مطالعه موردی :شهر مشهد),کارشناسی,1393,حمید رضا وارثی
بررسی روند بهسازی ونوسازی بافت فرسوده محله جویباره اصفهان,کارشناسی,1393,حمید رضا وارثی
بررسی بهسازی ونوسازی محله درد دشت اصفهان,کارشناسی,1393,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه پایدار شهری در استان ایلام,دکتری,1393,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی,حسن بیک محمدی هزاره
بررسی وضعیت مسکن شهرستان فلاورجان,کارشناسی,1393,حمید رضا وارثی
بررسی نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری(مطالعه موردی : منطقه 6 شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1393,حمید رضا وارثی,جمال محمدی سید احمدیانی
بررسی حمل و نقل درون شهری با تاکید بر ارزیابی و مکان‌یابی ایستگاه‌های اتوبوس (مطالعه موردی :شهر خرم آباد),کارشناسی ارشد,1393,حمید رضا وارثی,غلامرضا شیران
تحلیل جغرافیایی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در سطح محّله‌های شهری جهت توسعه پایدار محّله‌ای (نمونه موردی : محلّه‌های منطقه 3 شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1393,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
بررسی وضعیت مسکن شهری (مطالعه موردی : شهر اصفهان دهه 70 تا 90),کارشناسی ارشد,1393,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
مدیریت بحران درشهرهای بندری.مطالعه موردی شهر بندرعباس,کارشناسی ارشد,1393,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیلی بر ویژگیهای کالبدی وفیزیکی شهر میمه,کارشناسی,1393,حمید رضا وارثی
توسعه پایدار در شهر بستک,کارشناسی,1393,حمید رضا وارثی
ساماندهی اجتماعی-اقتصادی محله گازرگاه یزد,کارشناسی,1393,حمید رضا وارثی
بحران های شهری وتخلیه اضطرای جمعیت .مطالعه موردی شهر بابل,کارشناسی ارشد,1393,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ساماندهی رودخانه خشک شیراز به منظور برنامه ریزی ومدیریت بحران,کارشناسی ارشد,1393,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
بررسی وضعیت سازمانهای متولی مدیریت بحران درشیراز,کارشناسی ارشد,1393,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
مدیریت بحران دربافت های فرسوده شهری با تاکید بر زلزله (مطالعه موردی. بافت فرسوده قدیمی شهرسنندج),کارشناسی ارشد,1393,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی آسیب پذیری مساکن شهری دربرابر زلزله (مطالعه موردی:شهردوگنبدان),کارشناسی ارشد,1393,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی دانش محوری درکلانشهرهای ایرانی -اسلامی مورد مطالعه:کلانشهراصفهان ,دکتری,1393,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی قابلیت های شهر مشهد جهت دستیابی به تو سعه پایدار مسکن,دکتری,1392,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی
بررسی سیستم حمل ونقل شهری مطالعه موردی.شهرخمینی شهر,کارشناسی,1392,حمید رضا وارثی
بررسی وضعیت مسکن شهرستان خمینی شهر,کارشناسی,1392,حمید رضا وارثی
بررسی خدمات شهری مطالعه موردی(شهرخمینی شهر),کارشناسی,1392,حمید رضا وارثی
بررسی مسائل ومشکلات حمل ونقل عمومی استان کهگیلویه وبویراحمد باتاکیدبرشهریاسوج,کارشناسی,1392,حمید رضا وارثی
بررسی فضای سبز شهر خمینی شهر,کارشناسی,1392,حمید رضا وارثی
بررسی مسایل وتحلیل فضایی ساختمان های بلندمرتبه(مطالعه موردی:مناطق جنوب رودخانه زاینده روددرشهراصفهان),کارشناسی ارشد,1392,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
اکوتوریسم درافغانستان,کارشناسی,1392,حمید رضا وارثی
نقش صنایع دستی در توسعه پایدار گردشگری درشهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,حمید رضا وارثی,حجت اله یزدان پناه,سیروس شفقی
بررسی وضعیت مسکن شهرپولادشهر,کارشناسی,1392,حمید رضا وارثی
بررسی نقش آموزش عالی بر توسعه منطقه ای در ایران (مطالعه موردی : استانهای کشور),دکتری,1392,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ساماندهی جاذبه های ژئوثوریستی(مطالعه موردی غارقوری قلعه درشهرستان روانسر),کارشناسی ارشد,1392,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ارزیابی وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران در شهر اصفهان به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری,کارشناسی ارشد,1392,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیل بازیافت ومدیریت مواد زایدجامد شهری(مطالعه موردی شهر شهر ضا),کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
بررسی وضعیت خدمات شهری شهر شاهین شهر,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
چگونگی توزیع ایستگاه های آتش نشانی شهر اصفهان,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
شناسایی جاذبه هاوپتانسیل های گردشگری منطقه پادنا,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
برنامه ریزی ومدیریت بحران شهری با تاکید بر برق وگاز(مطالعه موردی شهر شاهین شهر),کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
توسعه شهری «شهر چادگان»,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
بررسی سیستم حمل ونقل شهری (مطالعه موردی شهر شاهین شهر),کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
بررسی وضعیت مسکن شهر مبارکه,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
توسعه شهری دهاقان,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
بررسی توزیع فروشگاه های زنجیره ای(مطالعه موردی تعاونی های ذوب آهن),کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
بررسی وضعیت مسکن شهرشهرضا,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
توسعه شهری «شهرداران»,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
بررسی وضعیت مسکن شهرشاهین شهر,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهرستان‌های استان اردبیل با استفاده از تحلیل‌های چند شاخصه فازی,کارشناسی ارشد,1391,اصغر ضرابی,حمید رضا وارثی
گردشگری گردهمایی ها وبررسی جایگاه آن در توسعه شهری ومنطقه ای(مطالعه موردی:کلان منطقه شمال ایران),دکتری,1391,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
سنجش نگرش اهالی روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان به توسعه گردشگری روستایی وعوامل موثر بر آن,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
تحلیلی بر توزیع فضایی ومکان یابی فضای سبز شهری شهر دوگنبدان با استفاده ازGIS,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
بررسی توسعه درونی شهر با تاکید بر مسکن (مطالعه موردی شهر سنندج),دکتری,1391,حمید رضا وارثی,اصغر ضرابی
تحلیل فضایی جاذبه های توریستی شهرستان حیرقت,کارشناسی ارشد,1391,احمد تقدیسی,حمید رضا وارثی
بررسی جاذبه های گردشگری شهرستان شاهین شهر ومیمه,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی صنعت توریسم شهری(مطالعه موردی : شهر همدان),دکتری,1391,حمید رضا وارثی,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
تحلیلی برتوزیع فضایی ومکان یابی خدمات شهری شهر نجف آباد,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی شهر زاهدان با تاکید بر رویکرد توسعه محله ای,دکتری,1391,اصغر ضرابی,حمید رضا وارثی
تجزیه وتحلیل ومکان یابی بازارهای روز شهر اصفهان,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
بررسی وقف درشهرخمینی شهر,کارشناسی,1391,حمید رضا وارثی
بررسی جامعه شناختی تاثیرنحوه طراحی(معماری)مجتمع های آپارتمانی اردبیل با سرمایه اجتماعی بین ساکنین وارائه الگوهایی منطبق با فرهنگ اسلامی-ایرانی,دکتری,1391,رسول ربانی خوراسگانی,حمید رضا وارثی
ارزیابی عملکرد شهر جدید بینالود,کارشناسی ارشد,1390,حمید رضا وارثی,محمداجزاشکوهی
تحلیل فضایی قابلیت های شهراصفهان جهت تحقق شهرالکترونیک,دکتری,1390,حمید رضا وارثی,محمودمحمدی
نقش وجایگاه حقوق شهروندی درتوسعه ی پایدارشهری,کارشناسی,1390,حمید رضا وارثی
تعیین حوزه جغرافیایی وبررسی وارزیابی عملکردسالن های ورزشی وابسته به شهرداری اصفهان باتاکیدبرسالن ورزشی نیکان,کارشناسی,1390,حمید رضا وارثی
تحلیل وبرنامه ریزی توسعه اکوتوریسم باتاکید بر آبشارهای استان لرستان,کارشناسی ارشد,1390,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
برنامه ریزی توسعه پایدارگردشگری در شهرستان ساری,کارشناسی ارشد,1390,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,حمید رضا وارثی
بررسی وارزیابی عملکرد سالن های مطالعه وابسته به شهرداری اصفهان باتاکیدبرسالن مطالعه حضرت قائم,کارشناسی,1390,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی و سنجش عوامل مؤثر بر رفاه شهری ( مطالعة موردی: شهر شیراز ),دکتری,1390,مسعود تقوائی,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
بررسی وضعیت واحدهای مسکونی شهر ساری به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران,کارشناسی ارشد,1390,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیل عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله مطالعه موردی منطقه4 تهران,دکتری,1390,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی,حسن بیگ محمدی
تعیین حوزه جغرافیایی و بررسی و ارزیابی عملکرد کتابخانه های وابسته به شهرداری اصفهان با تاکید بر کتابخانه رودکی,کارشناسی,1390,حمید رضا وارثی
بررسی عملکرد وتعیین حوزه نفوذ فرهنگسراهای وابسنه به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان باتاکید بر فرهنگسرای مهر,کارشناسی,1390,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی و جانمایی خدمات شهری با استفاده از GIS ( مطالعه موردی خدمات آموزشی شهر جدید بهارستان),کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیلی بر معیارهای ساماندهی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی : آبشارهای استان خراسان رضوی,کارشناسی ارشد,1390,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
مکان‌یابی و بررسی نقش متل در توسعه گردشگری (مطالعه موردی : محور اصفهان-شیراز),کارشناسی ارشد,1390,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
مدل‌سازی و تحلیل تطبیقی روش‌های سنجش سطح توسعه یافتگی (مطالعه موردی :شهرستان‌‌های ایران),دکتری,1390,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
چگونگی پراکنش کاربری‌ها و پیامد آن بر ترافیک شهر (مورد مطالعه : کاربری‌های بهداشتی - درمانی مرکز شهر کرمانشاه),کارشناسی ارشد,1390,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی,کیومرث ایراندوست
بررسی راهکارهای بهسازی شهری مطالعه موردی:منطقه چهارده شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی,رسول ربانی خوراسگانی
بررسی تاثیر گردشگری بر افزایش قیمت زمین در شهرستان نور,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی
امکان سنجی احداث پارک جنگلی در منطقه تنگ چاهو به منظور توسعه اکوتوریسم ,کارشناسی ارشد,1389,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
بررسی نقشی و جایگاه ICT بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی : شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,رسول ربانی خوراسگانی,حمید رضا وارثی
بررسی وضعیت ساختمانهای مسکونی به منظور مدیریت بحران با تاکید بر زلزله(مطالعه موردی:شهرهمدان),کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
تحلیلی بر روند توسعه کالبدی - فیزیکی شهر فیروز آباد,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
ساماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازی و پیشگیری از فرسودگی (نمونه موردی : شهر شیراز),کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
استراتژی‌های توسعه پایدار شهری با تاکید بر حکمروایی خوب و رشد هوشمند (مطالعه موردی کلانشهر اصفهان),دکتری,1389,اصغر ضرابی,جمال محمدی سید احمدیانی,حمید رضا وارثی
امکان سنجی و ساماندهی جاذبه های توریستی شهر اقلید با تاکید بر چشمه رسول الله تا پارک انقلاب,کارشناسی ارشد,1389,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
نقش فضای سبز و مبلمان شهری در کیفیت زندگی و افسردگی شهروندان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی,محمد رضا عابدی
تحلیل و بررسی جاذبه های توریستی شهرستان پلدختر,کارشناسی ارشد,1389,احمد تقدیسی,حمید رضا وارثی
بررسی نیازها و اولویتهای جامعه روستایی از دیدگاه سرپرستان خانوار(مطالعه موردی :دهستان شیوه سر),کارشناسی ارشد,1389,احمد تقدیسی,حمید رضا وارثی
جغرافیای شهرستان ایوان غرب,کارشناسی,1389,حمید رضا وارثی
توزیع فضایی خدمات تجاری در کلان شهر اصفهان,کارشناسی,1389,حمید رضا وارثی
بررسی اراضی طبیعی ناژوان و برنامه های طرح های کالبدی آن,کارشناسی,1389,حمید رضا وارثی
نگاهی به توزیع فضایی مراکز بهداشتی و درمانی با تاکید بر مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان نورآباد ممسنی,کارشناسی,1389,حمید رضا وارثی
توزیع جغرافیایی کتابخانه ها در سطح استان اصفهان,کارشناسی,1389,حمید رضا وارثی
بررسی نقش و جایگاه تاسیسات تفریحی پارک کوهستانی صفه در گذران اوقات فراغت,کارشناسی,1389,حمید رضا وارثی
ارزیابی عملکرد مبلمان پارک ها در شهر مشهد(با تاکید بر پارک های منطقه ای),کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی,محمدعلی احمدیان
تحلیل جغرافیایی وضعیت های واحد های مسکونی شهر مرودشت با تاکید بر حوادث غیر مترقبه,دکتری,1389,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی,حسن بیک محمدی هزاره
بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی در شهر قم نمونه موردی یزدانشهر,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی,احمد تقدیسی
ساماندهی جاذبه های اکوتوریسمی آبشار شلماش شهرستان سردشت,کارشناسی ارشد,1389,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
بررسی پسماندهای شهری وبازیافت آن در قزوین,کارشناسی,1389,حمید رضا وارثی
بررسی جاذبه های توریستی شهرستان اقلید:برنام ریزی وتوسعه آن با تاکید بر منطقه سده,کارشناسی ارشد,1388,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
بررسی نقش جاذبه ها وپتانسیلهای گردشگری سپیدان در جذب گردشگر,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا وارثی
بررسی جاذبه های گردشگری درمنطقه غرب استان اصفهان(فریدن وفریدونشهر),کارشناسی,1388,حمید رضا وارثی
بررسی وتحلیل فضای سبز شهری(نمونه موردی شهرضا),کارشناسی,1388,حمید رضا وارثی
بررسی قابلیت ها و توان استان قزوین در توسعه گردشگری ,کارشناسی,1388,حمید رضا وارثی
بررسی جاذبه های گردشگری شرق اصفهان با تاکید بر منطقه ورزنه,کارشناسی,1388,حمید رضا وارثی
شناخت وبررسی شهرستان شیروان چرداول,کارشناسی,1388,حمید رضا وارثی
تحلیل جغرافیایی مسکن در شهر کاشان,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
شناسایی وبرنامه ریزی جاذبه های اکوتوریسم شهرستان تفت,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی نقشICTدر توسعه گردشگری الکترونیکی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
بررسی امکانات وتجهیزات آتش نشانی به منظور برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی شهر یزد),کارشناسی ارشد,1388,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
برنامه‌ریزی توسعه پایدار توریسم در شهرستان مشکین شهر,کارشناسی ارشد,1388,اصغر ضرابی,حمید رضا وارثی
برنامه‌ریزی و طراحی جغرافیایی محیط‌های جاذب گردشگری در شهر کرمانشاه,کارشناسی ارشد,1388,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیل کارکرد مرز بر ساختار فضایی شهرهای مرزی (نمونه موردی: استان آذربایجان غربی),دکتری,1388,علی زنگی آبادی,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی,دکتر کرامت اله زیاری
برنامه ریزی توسعه پایدار شهر زاهدان,دکتری,1387,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی,هدایت
بررسی وضعیت توزیع جغرافیایی بانکها در شهر اصفهان(مطالعه موردی : بانکهای ملی -ملت -سپه) ,کارشناسی,1387,حمید رضا وارثی
بررسی و تحلیل باغ های اصفهان به منظور تقویت فضای سبز اصفهان,کارشناسی,1387,حمید رضا وارثی
بررسی ساختار مدیریت شهری(مطالعه موردی ایران),کارشناسی,1387,حمید رضا وارثی
بررسی و شناخت شهر سورشجان ,کارشناسی,1387,حمید رضا وارثی
جاذبه های توریستی در نورآباد ممسنی,کارشناسی,1387,حمید رضا وارثی
کاربرد AVL در برنامه ریزی شهری,کارشناسی,1387,حمید رضا وارثی
تجزیه تحلیل و مکانیابی میادین میوه و تره بار و بازار روز شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارن ده گردشگران فعال سفر کننده به ایران,کارشناسی ارشد,1387,محمد سلطان حسینی,حمید رضا وارثی
تحلیل نقش شهرهای میانی در توسعه کلان منطقه زاگرس,دکتری,1387,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
مطالعه تطبیقی مهاجرت در نایین,کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا وارثی,رسول ربانی خوراسگانی
ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر اراک,کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری با تاکید بر شریانهای حیاتی شهر ایلام,کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
تحلیل جغرافیایی محلات شهری ایلام با تاکید بر مسکن,کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
بررسی آثار و عواقب اجتماعی و اقتصادی حوادث غیر مترقبه بر ساختار جامعه‌ی روستایی ایران(شهرستان نائین),دکتری,1387,حمید رضا وارثی,حسن بیک محمدی هزاره,جواد خوشحال دستجردی
نگرش جغرافیایی بر پارک ملی کلاه قاضی,کارشناسی,1387,حمید رضا وارثی
بررسی جایگاه های سوختcng درشهر اصفهان و تحلیل مکان یابی جایگاه ها با استفاده ازGIS,کارشناسی,1387,حمید رضا وارثی
شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی فعال سفر کننده به ایران,کارشناسی ارشد,1387,محمد سلطان حسینی,حمید رضا وارثی,حبیب هنری
پتانسیل های گردشگری شهرستان مرودشت,کارشناسی,1386,حمید رضا وارثی
شهر فردا ،شهر صدرا,کارشناسی,1386,حمید رضا وارثی
ویژگیهای جغرافیایی جزیری کیش,کارشناسی,1386,حمید رضا وارثی
ویژگیهای جغرافیایی شهرستان امیدیه,کارشناسی,1386,حمید رضا وارثی
جغرافیای شهری سنجان,کارشناسی,1386,حمید رضا وارثی
توسعه پایدار در روابط بین‌الملل,کارشناسی,1386,حمید رضا وارثی
تحلیل فرایند شکل گیری فرم کالبدی قدیم شهر کاشان ,کارشناسی ارشد,1386,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی
تحلیل تطبیقی شاخص های سکونتی سپاهان شهر بهارستان و بافت قدیم اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی آسیب پذیری و مدیریت بحران زلزله در بخش مرکزی تهران (مناطق 11 و 12 ) با استفاد ه از GIS ,کارشناسی ارشد,1385,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
شناسایی و معرفی جاذبه های توریستی و گردشگری شهرستان آبدانان,کارشناسی,1385,حمید رضا وارثی
جغرافیای شهر ونک(از توابع شهرستان سمیرم),کارشناسی,1385,حمید رضا وارثی
تحلیلی بر کاربری زمین شهری شهرکرد,کارشناسی,1385,حمید رضا وارثی
بررسی توانمندی های توریسم در شهر کرمانشاه(موانع و راهکار ها),کارشناسی,1385,حمید رضا وارثی
جغرافیای شهرستان پل دختر,کارشناسی,1385,حمید رضا وارثی
معماری پایدار طراحی مراکز اکو توریسم اصفهان,کارشناسی ارشد,1385,دکتر امین پور,حمید رضا وارثی
تحلیل برنامه ریزی توسعه فیزیکی شهرکوهدشت,کارشناسی ارشد,1385,حمید رضا وارثی
تحلیل جغرافیایی نارساییها و توزیع فضایی مراکز خدمات شهری یاسوج,کارشناسی ارشد,1385,حمید رضا وارثی,حسن بیک محمدی هزاره
مکان یابی فضای سبز شهری(نمونه موردی شهر خرم آباد),کارشناسی ارشد,1385,حمید رضا وارثی,جمال محمدی سید احمدیانی
روشهای تامین مسکن گروههای کم درآمد در شهر کرج ,کارشناسی ارشد,1384,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
تحلیل جغرافیایی مبلمان شهری با توجه به شرایط زیست بوم انسانی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1384,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
بررسی توانمندیهای توریسم در استان کرمانشاه(موانع و راهکارها),کارشناسی,1384,حمید رضا وارثی
تحلیل جغرافیایی مبلمان شهری با توجه به شرایط زیست بوم انسانی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1384,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
نقش عوامل جغرافیایی در توسعه کالبدی- فیزیکی شهر ایذه ,کارشناسی ارشد,1384,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
بررسی نیازها و اولویتها ی جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد,دکتری,1384,حمید رضا وارثی,حسن حسینی ابری,حسن قره نژاد
بررسی راههای افزایش ضریب بهره برداری از فضای سبز شهری در پارکها مورد رشت,کارشناسی ارشد,1384,اصغر ضرابی,حمید رضا وارثی
تحلیل کالبدی بافت قدیم شهر بوشهر,کارشناسی ارشد,1384,جمال محمدی سید احمدیانی,حمید رضا وارثی
تحلیل پراکنش فضایی شاخص های توسعة گردشگری در شهر اصفهان (با تأکید بر بخش مرکزی شهر ) ,کارشناسی ارشد,1384,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
نگرش جغرافیایی به صنعت توریسم کرمان,کارشناسی,1383,حمید رضا وارثی
بررسی مشکلات صنعت فرش نایین,کارشناسی,1383,حمید رضا وارثی
نقش گردشگری در برنامه ریزی شهر شیراز,کارشناسی,1383,جمال محمدی سید احمدیانی,محمود مهدی نژاد,حمید رضا وارثی
تحلیل جغرافیایی نظام شبکه شهری استان فارس ,کارشناسی ارشد,1383,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی,محمود مهدی نژاد
تحلیل جغرافیایی پتانسیل های توریستی شهر فیروزآباد,کارشناسی ارشد,1383,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
سیمای جهانگردی در استان کرمان ,کارشناسی,1382,حمید رضا وارثی
فضای سیز (مطالعه موردی شهر اصفهان),کارشناسی,1382,حمید رضا وارثی
بررسی جغرافیای طبیعی، انسانی، اقتصادی در مبارکه,کارشناسی,1382,حمید رضا وارثی
جغرافیای طبیعی- انسانی- اقتصادی- کوهپایه,کارشناسی,1382,حمید رضا وارثی
بررسی تاثیر ترافیک بر آلودگی هوای شهر اصفهان ,کارشناسی,1382,حمید رضا وارثی
تاثیر شهرهای جدید بر توسعه محور جنوبی اصفهان ,کارشناسی ارشد,1382,حمید رضا وارثی,جمال محمدی سید احمدیانی,محمود مهدی نژاد
شناسایی و معرفی جاذبه های اکوتوریسم شهرستان سمیرم,کارشناسی ارشد,1382,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی,محمود هدایت
تحلیل پتانسیل های گردشگری بخش باغ بهادرا ن و برنامه ریزی توسعه آن,کارشناسی ارشد,1382,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی
تحلیل جغرافیایی جاذبه های توریستی شهرستان کازرون,کارشناسی ارشد,1376,ایران غازی,حمید رضا وارثی
شناخت و بررسی ویژگی های محیطی شهر آبدانان,کارشناسی,1375,حمید رضا وارثی
فرهنگ و پدیده های جغرافیایی قرآن,کارشناسی,1374,حمید رضا وارثی
استراتژیهای توسعه اقتصادی از بعد جغرافیایی و کاربرد آن در ایران,کارشناسی,1374,حمید رضا وارثی
تحلیل جغرافیائی بر :توسعه شهر سیرجان,کارشناسی,1374,حمید رضا وارثی
مطالعه جغرافیایی شهرستان بویر احمد سردسیر,کارشناسی,1374,حمید رضا وارثی
جغرافیای تیران وکرون,کارشناسی,1373,حمید رضا وارثی
جستجو:
|
مناطق شهری بوم شناسی وبرنامه ریزی درآن سوی شهر,ترجمه,نگارخانه,1395,حمید رضا وارثی,علی جوزی خمسلویی
برنامه‌ریزی شهرهای جدید از تئوری تا عمل (با تاکید بر ایران),تالیف,انتشارات رحیمی‌نژاد,1393,حمید رضا وارثی,محمدقنبری
جستجو:
|
جستجو:
|
مدرس نمونه دانشگاه اصفهان,ریاست دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1397
پژوهشگر برگزیده,ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1396
مدرس نمونه دانشگاه اصفهان,ریاست دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1393
تشویق نامه,معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1392
مدرس نمونه دانشگاه اصفهان,ریاست دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1390
دانشجوی نمونه کشوری,ریاست جمهور,تهران,1377
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal