جلسه دفاع از پایان نامه دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری باعنوان: برنامه ریزی توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی شهرستان شبستر.آقای عیسی بهاری.تاریخ دفاع 99/6/30
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری


عنوان پایان نامه:
برنامه ریزی توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی شهرستان شبستر
دانشجو : عیسی بهاری

استاد راهنما : : دکتر سیدهدایت اله نوری (غیرحضوری)

اساتید مشاور : دکترحسین کریم زاده(غیرحضوری)

داور داخل: دکتر عباس امینی-دکتر یوسف قنبری (حضوری)

داور خارج: دکتر امیر حسین علی بیگی از دانشگاه شهرضا (غیرحضوری)

استاد ناظر: دکتر علیرضا تقیان (حضوری)


تاریخ برگزاری: 30 / 6 / 99 ساعت برگزاری : 10
محل برگزاری : سالن کنفرانس دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.

تاریخ:
1399/06/26
تعداد بازدید:
176
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal