.
آزمون مصاحبه گروه های آموزشی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
.
تاریخ:
1401/03/30
تعداد بازدید:
47
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal