۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
سید هدایت اله نوری زمان آبادی
دانشکده : جغرافیا
گروه آموزشی : جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,جغرافیا,دانشگاه وین,اتریش,-1374
فوق لیسانس,جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای,تهران,ایران,-1368
لیسانس,جغرافیا,دانشگاه اصفهان,ایران,-1363
جستجو:
|
نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی,کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز,بین المللی,سخنرانی,1393,حمید برقی,زهرا کاظمی,فاطمه کاظمی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی | جزئیات
Evaluation of the agricultural and rural development interrelationship; using canonical correlation analysis (CCA),CIGR International 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,آسیه هادی نژاد | Detail
راهبردهای مناسب توسعه ژئوتوریسم غار آبی سهولان,اولین همایش جغرافیا و برنامه ریزی,منطقه ای,سخنرانی,1390,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,نصرت مرادی,مامند خوش نظر | جزئیات
روشهای سنجش-پیش بینی وتحلیل عوامل موثر در توسعه ارتباطات نواحی روستایی شهرستان سراوان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و مدل رگرسیون چند متغیره,دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات در روستاها,ملی,سخنرانی,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عبدالصمی سباهی | جزئیات
Determining the Importance of Salinity in Different Layers of Soil for Landscape Management Application; Using the AHP Technique and Group Fuzzy Preference Programming Model,18th International Soil Meeting (ISM),بین المللی,سخنرانی,1385,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,محسن باقری بداغ آبادی | Detail
ارتباط گفتگوی فرهنگها و محیط جغرافیایی,رویکرد فرهنگی به جغرافیا,بین المللی,سخنرانی,1379,سید هدایت اله نوری زمان آبادی | جزئیات
روشی برای توسعه روستای در ایران" ناحیه کارکردی همگن روستایی" ,اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور,ملی,سخنرانی,1377,سید هدایت اله نوری زمان آبادی | جزئیات
جستجو:
|
ارزیابی اثرات خشکسالی بر ساختار اجتماعی -اقتصادی نواحی روستایی متکی بر فعالیت کشاورزی(مطالعه موردی : شهرستان سیروان و چرداول),دکتری,1393,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,داریوش رحیمی
ارزیابی زمینه های گسترش کاربرد فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطی در توسعه روستایی (روستا های بخش مرکزی شهرستان ایوانغرب از توابع استان ایلام),کارشناسی ارشد,1393,احمد تقدیسی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
تاثیر کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری شهرستان نوراباد ممسنی),کارشناسی ارشد,1393,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
توانمند سازی جاذبه های گردشگری در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو,کارشناسی ارشد,1393,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
تحلیل عوامل و الگوهای محیطی حاکم بر پراکنش سکونتگاههای روستایی(مطالعه موردی: شهرستان اردل),کارشناسی ارشد,1393,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
تحلیل فضایی و سنجش توسعه یافتگی سکونتگاههای روستایی(نمونه موردی:روستاهای شهرستان سردشت),کارشناسی ارشد,1393,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
سد سازی و تاثیر آن بر مناطق روستایی (مطالعه موردی:سد ژاده در شهرستان سنندج),کارشناسی ارشد,1393,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
نقش زنان روستایی ر توسعه فعالیت های اقتصادی و عوامل موثر برآن(مطالعه موردی: بخش سیمکان شهرستان جهرم),کارشناسی ارشد,1393,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
مکانیابی و طراحی شبمه تعاونی های بازاریابی محصولات کشاورزی در استان آذربایجان غربی,دکتری,1393,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,خلیل کلانتری
تاثیر کاهش منابع آب بر کشاورزان (زراعت و باغداری) در شهرستان لنجان,دکتری,1393,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید ابوالفضل مسعودیان
پایداری روستایی شهرستان فلاورجان,دکتری,1393,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
پیامد تغییرات کاربری اراضی کشاورزی بر ساکنان روستاهای مجموعه شهری اصفهان,دکتری,1392,احمد تقدیسی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
ارزیابی و تحلیل پیامدهای تبدیل روستا به شهر(مطالعه موردی: شهرستانهای جنوبی استان اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
تحلیلی بر توسعه پایدار روستایی بر پایه توسعه کشاورزی پایدار(مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان فسا),کارشناسی ارشد,1392,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
ارزیابی تاثیر پرورش گل محمدی در توسعه اقتصاد روستائی (نمونه موردی: لاله زار کرمان),کارشناسی ارشد,1392,عباس امینی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
نقش جاذبه های گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: باغ چشمه بلقیس-دهستان شهرک-شهرستان چرام),کارشناسی ارشد,1392,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
ارزیابی توانمندی فعالیت های غیر کشاورزی برای ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان اصفهان,دکتری,1392,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
تحلیلی بر آگروتوریسم و راهکارهای توسعه بر آن نمونه موردی شهرستان محلات,کارشناسی ارشد,1391,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
سنجش پایداری کشاورزی با تأکید بر منابع آب و خاک (نمونه موردی: شهرستان رضوان شهر),کارشناسی ارشد,1391,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
تاثیر بحران منابع اب کشاورزی بر ساختار اقتصادی -اجتماعی روستایی,دکتری,1391,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
برنامه ریزی محیطی برای توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی شهرستان بروجن ),دکتری,1390,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,احمد تقدیسی,سیاوش شایان
نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی :شهرستان فیروزآباد),کارشناسی ارشد,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
برنامه ریزی توسعه پایدارگردشگری در شهرستان ساری,کارشناسی ارشد,1390,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی کالبدی _ اجتماعی حاشیه محورهای مهم ارتباطی منتهی به شهر های مهم ( مطالعه موردی : محور اصفهان - بهارستان...) ,کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
نقش باغداری در توسعه اقتصاد روستایی (مورد : دهستان اسفرجان شهرستان شهرضا ),کارشناسی ارشد,1390,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,احمد تقدیسی
امکان سنجی و مکان یابی صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون,کارشناسی ارشد,1390,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
توسعه پایدار روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی:دهستان حومه شهرستان ابهر),کارشناسی ارشد,1390,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
توسعه کشاورزی با تأکید بر گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی پایدار (مطالعه موردی شهرستان زرین دشت),کارشناسی ارشد,1389,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی),کارشناسی ارشد,1389,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
ساماندهی کشاورزی با تاکید بر منابع اب(مطالعه موردی شهرستان کوهدشت),کارشناسی ارشد,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
ارزیابی اثرات طرح های هادی در توسعه روستایی :مطالعه موردی شهرستان خرمشهر ,کارشناسی ارشد,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
برنامه ریزی توسعه صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی به منظور نیل به توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی شهرستان اردستان),دکتری,1389,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,حسن بیک محمدی هزاره,احمد تقدیسی
تحلیل توانمندی های توریستی شهرستان باغملکبه عنوان قطب اکو توریسم استان خوزستان,کارشناسی ارشد,1389,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,علی موحد
برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم (نمونه موردی: شهرستان دورود),کارشناسی ارشد,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
برنامه ریزی توسعه روستایی بخش لنده شهرستان کهگیلویه,کارشناسی ارشد,1388,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,حسین صرامی
تحلیل فضایی نظام خدمات رسانی به نقاط روستایی و راهکارهای ساماندهی آن، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ممسنی,کارشناسی ارشد,1388,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,احمد تقدیسی
ساماندهی کشاورزی با تأکید بر منابع آب(مطالعه موردی شهرستان داراب),کارشناسی ارشد,1388,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,صمد فتوحی
راهکارهای توسعه اقتصاد روستاییدر شهرستان برخوار ومیمه,کارشناسی ارشد,1388,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,حسن بیک محمدی
برنامه ریزی فضایی نواحی روستایی شهرستان مرند,کارشناسی ارشد,1388,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری طبیعت در شهرستان خوانسار,کارشناسی ارشد,1387,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,جمال محمدی سید احمدیانی
توسعه اقتصاد روستایی بر محور باغداری در بخش باغبهادران - شهرستان لنجان,کارشناسی ارشد,1387,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,احمد تقدیسی
توسعه پایدار فضایی مکانی ناحیه روستایی زازران جلال اباد,کارشناسی ارشد,1387,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,جواد خوشحال دستجردی,مهندس عباس افتخاری ??
بررسی راهکارهای ساماندهی توانمحیطی به منظور توسعه اقتصادی شهرستان کیار,کارشناسی ارشد,1387,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,داریوش رحیمی
شهرهای کوچک و ارزیابی نقش آنها در روستاهای حوزه نفوذ نمونه موردی شهر قنوات - استان قم,کارشناسی ارشد,1387,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید علی بدری
مدل سازی مدیریت منابع آب و خاک و تعیین الگوی بهره برداری بهینه در جلگه برآانبا استفاده از رویکرد چند معیاره برنامه ریزی آرمانی,دکتری,1387,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,حسن حسینی ابری,حسن بیک محمدی هزاره,رضا حجازی
تعادل بخشی نظام سکونتگاهی روستایی استان یزد و تأثیر شهرهای کوچک بر آن,دکتری,1387,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,حسن حسینی ابری,حسین صرامی
برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم(نمونه موردی : شهرستان دورود),کارشناسی ارشد,1387,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
بررسی نقش نظامهای بهره برداری کشاورزی در توسعه روستایی استان اصفهان,دکتری,1386,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,حسن حسینی ابری,محمود مهدی نژاد
ارزیابی توانمندی توریسم در منطقه رودشت و تالاب گاوخونی و راهکارهای ساماندهی آن (با تأکید بر اکوتوریسم),کارشناسی ارشد,1385,حسن بیک محمدی هزاره,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
بررسی اثرات حوادث غیر مترقبه در فرآیند توسعه روستایی ناحیه سیستان,کارشناسی ارشد,1385,حسن بیک محمدی هزاره,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,مسعود معیری,محمد سلیقه
بررسی توانهای محیطی در توسعه روستایی استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: دهستان چغاخور),کارشناسی ارشد,1384,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,احمد تقدیسی
تحلیل فضایی و کالبدی بندر ترکمن,دکتری,1383,سیروس شفقی,اصغر ضرابی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
پیامدهای مکانی و فضایی ایجاد مناطق انرژی,کارشناسی ارشد,1383,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,جمال محمدی سید احمدیانی,حسن بیک محمدی هزاره
تحلیلی برمدیریت منابع آب کشاورزی برخوار,کارشناسی ارشد,1382,ایران غازی,مسعود معیری,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
اقلیم کشاورزی شهرستان فیروزآبادبا تاکید بر کشت ذرت دانه ای,کارشناسی ارشد,1380,جواد خوشحال دستجردی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
تاثیر اقلیم بر روی محصول سیب در منطقه سمیرم,کارشناسی ارشد,1380,جواد خوشحال دستجردی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,محسن پیر مرادیان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 0 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal