۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
علی زنگی آبادی
دانشکده : جغرافیا
گروه آموزشی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,جغرافیا و برنامه ریزی شهری,دانشگاه اصفهان,ایران,1378-1378
فوق لیسانس,جغرافیای شهری,تربیت مدرس تهران,ایران,1368-1371
لیسانس,جغرافیای انسانی,دانشگاه فردوسی مشهد,ایران,1364-1368
جستجو:
|
سنجش پایداری اجتماعی درمحلات شهری (مطالعه موردی : محله های مرداویج و مفت آباد شهر اصفهان),Internstionsl Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Susuainable Development,بین المللی,پوستر,1392,مهین نسترن,نیلوفر یوسفی قلعه‌سلیمی,علی زنگی آبادی | جزئیات
تحلیل فضایی و بررسی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله با تأکید بر شاخص‌های کمی و کیفی مسکن (مطالعة موردی: منطقة 3 شهر اصفهان),همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری,هفته پژوهش,پوستر,1392,علی زنگی آبادی,میثم رضایی ,بهنام نادری | جزئیات
گردشگری شهری، فرصتی برای توسعة پایدار بافت های تاریخی در شهرهای تاریخی نمونه موردی منطقة سة شهر اصفهان ,اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین,هفته پژوهش,پوستر,1392,علی زنگی آبادی,لاله پورعیدی وند | جزئیات
پایداری اجتماعی ،برداشت و تحلیلی از دیدگاه‌های جهانی,اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار,ملی,سخنرانی,1392,نیلوفر یوسفی قلعه‌سلیمی,مهین نسترن,علی زنگی آبادی | جزئیات
تحلیلی بر نقش بقاع متبرکه در توسعه گردشگری مذهبی با تاکید بر نقش امامزاده ها بر عملکرد شاخص های توسعه (مطالعه موردی : امامزاده شهید فراشبند),اولین کنگره بین المللی امامزادگان,بین المللی,سخنرانی,1392,علی زنگی آبادی,علی باقری کشکولی | جزئیات
تحلیل فضایی خدمات شهری سپاهان‌شهر اصفهان,اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست,ملی,سخنرانی,1392,علی زنگی آبادی,محمدقنبری | جزئیات
ناشناخته های آتشگاه اصفهان,پنجمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,علی زنگی آبادی | جزئیات
تحلیل آسیب پذیری مساکن در برابر زلزله در بخش مرکزی شهر تبریز با استفاده از GIS,اولین سمینار ملی کاربرد جی آی اس در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری,ملی,پوستر,1390,لیلا احمدی,علی زنگی آبادی | جزئیات
مکان یابی پارکینگ های عمومی شهر جهرم با استفاده از GIS,اولین سمینار ملی کاربرد جی آی اس در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری,ملی,پوستر,1390,علی زنگی آبادی,زهرا صحراییان | جزئیات
احیای دوچرخه سواری و نقش آن در پایداری شهرها,شهر سالم,ملی,سخنرانی,1389,علی زنگی آبادی,اسفندیار کهزادی,هیمن بایزیدپور | جزئیات
مدیریت بافت های فرسوده شهری در ایران ,دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری,ملی,سخنرانی,1389,علی زنگی آبادی,امیر اکبری مهام | جزئیات
تحلیلی بر بهره گیری از فناوری اطلاعات در شهرها (شهر اصفهان),جغرافیدانان جهان اسلام,بین المللی,پوستر,1389,علی زنگی آبادی,سید علی موسوی,یونس غلامی بیمرغ | جزئیات
بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهر کازرون,بهسازی و بازآفرینی بافت های تاریخی، فرسوده شهری و سکونت گاههای غیررسمی,ملی,سخنرانی,1389,علی زنگی آبادی,حسین پورقیومی | جزئیات
برنامه ریزی برای احیا و ساماندهی باقت قدیم شهر شیراز,بهسازی و بازآفرینی بافت های تاریخی، فرسوده شهری و سکونت گاههای غیررسمی,ملی,سخنرانی,1389,علی زنگی آبادی,حسین پورقیومی,میثم رضایی | جزئیات
Sustainable development approach to the ecotourism of Iran desert lands ,4th Tourism outlook & 3rd International Tourism Studies Assoclation Conference,بین المللی,سخنرانی,1389,حمیده بیگی ,علی زنگی آبادی | Detail
برنامه ریزی استقرار و مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی شهر خمینی شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS),دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی,هفته پژوهش,سخنرانی,1388,علی زنگی آبادی,مهین نسترن,محبوبه آقابابایی | جزئیات
تحلیلی بر ارتباط فضایی سطوح جمعیت وخدمات در مجموعه شهری تهران (نمونه موردی : شهرستان رباط کریم),سومین همایش بررسی مسایل شهر سازی استان زنجان,ملی,سخنرانی,1388,حسین درخشان ,علی زنگی آبادی | جزئیات
نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به شهرها ,شهر، شهروند و مدیریت شهری,منطقه ای,سخنرانی,1388,علی زنگی آبادی | جزئیات
مدیریت زمین شهری راهبردی مناسب در جهت حل مسأله اسکان غیررسمی,سکونت گاههای غیررسمی چالش ها و راهبردها,ملی,پوستر,1388,علی زنگی آبادی,اسفندیار کهزادی,حمیده بیگی | جزئیات
نقش گردشگری الکترونیک و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رضایت گردشگران در ایران ,سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک,بین المللی,پوستر,1387,منتظر,ناصر موحدی نیا,علی زنگی آبادی | جزئیات
تحلیل شبکه خدمات و فوریت های پزشکی با استفاده از GIS-مورد شهر اصفهان ,همایش اطلاعات مکانی و مدیریت یکپارچه شهری,ملی,پوستر,1387,علی زنگی آبادی,غیاث,بهرامی | جزئیات
الگوهاو راهبر دهای جهانی ساماندهی واحیای بافتهای قدیمی شهرها,اولین همایش بافتهای فرسوده شهری چشم انداز توسعه پایدار:ارزش وچالش ها,ملی,سخنرانی,1387,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی,ابوذر وفایی | جزئیات
تحلیل شاخصهای توسعه گردشگری و برنامه ریزی مرتبط با آن ،با استفاده از GIS-مورد : شهر اصفهان ,جغرافیا ، گردشگری و توسعه پایدار,منطقه ای,سخنرانی,1386,علی زنگی آبادی,ابوالحسنی | جزئیات
لزوم برنامه ریزی براری مدیریت بحران (سیل )در شهر اصفهان,هفتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و پنجمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,علی زنگی آبادی,محسن باقری | جزئیات
تحلیل شاخص های زیست محیطی محور فرهنگی بخش مرکزی شهر اصفهان ,هفتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و پنجمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,علی زنگی آبادی | جزئیات
جستجو:
|
تحلیل مدیریت بهینه فضاهای گردشگری شهری با تاکید بر شهر اصفهان,دکتری,1393,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی
برنامه ریزی راهبردی توسعة گردشگری پزشکی در کلانشهر شیراز,دکتری,1393,مسعود تقوائی,علی زنگی آبادی
تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه پایدار شهری در استان ایلام,دکتری,1393,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی,حسن بیک محمدی هزاره
تحلیل فضایی پراکنش خدمات شهری در شهرهای میانی ( مطالعه موردی: شهر سقز) ,کارشناسی ارشد,1393,علی زنگی آبادی,جمال محمدی سید احمدیانی
تحلیل فضایی آسیب پذیری مساکن شهری دربرابر زلزله (مطالعه موردی:شهردوگنبدان),کارشناسی ارشد,1393,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی دانش محوری درکلانشهرهای ایرانی -اسلامی مورد مطالعه:کلانشهراصفهان ,دکتری,1393,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی قابلیت های شهر مشهد جهت دستیابی به تو سعه پایدار مسکن,دکتری,1392,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی
کاربرد عناصر تزیینی ایرانی - اسلامی در طراحی مبلمان شهری (نمونه موردی : خیابان چهارباغ عباسی اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,علی زنگی آبادی,ارمغان احمدی,محمود قلعه نویی
برنامه ریزی کاربری اراضی با استفاده از GIS( مطالعه موردی : شهر کرد),کارشناسی,1392,علی زنگی آبادی
تحلیل فضایی کاربری اراضی شهر های جدید با استفاده از GIS ( مطالعه موردی فازیک بهارستان ),کارشناسی,1392,علی زنگی آبادی
تحلیل جاذبه های گردشگری یاسوج و نقش آن در توسعة منطقه با تآکید بر نرم افزار GIS,کارشناسی,1392,علی زنگی آبادی
مدیریت بحران محور تاریخی فرهنگی بازار با استفاده از GIS ( مطالعه موردی : بازار شهر کرمان),کارشناسی ارشد,1392,علی زنگی آبادی
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در محور فرهنگی - تاریخی بازار (مطالعه موردی : بازار شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,علی زنگی آبادی,جمال محمدی
تحلیل فضایی مدیریت بحران در گردشگری شهری ( مطالعه موردی شهر اصفهان ),کارشناسی ارشد,1392,علی زنگی آبادی,جمال محمدی سید احمدیانی
تحلیلی بر پدافند غیر عامل در شهرهای نفتی با تاکید بر ابعاد کالبدی - فضایی (مطالعه موردی : شهر امیدیه) ,کارشناسی ارشد,1392,علی زنگی آبادی,امیر محمود زاده
مدیریت بحران زلزله در بافت قدیم شهر های سنتی ایران با استفاده از GIS - ( مطالعه موردی : بافت قدیم شهر کرمان),کارشناسی,1392,علی زنگی آبادی
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در محور فرهنگی- تاریخی بازار ﴿مطالعه موردی: بازار شهر اصفهان﴾ ,کارشناسی ارشد,1392,علی زنگی آبادی,جمال محمدی سید احمدیانی
تحلیل درجه توسعه یافتگی مناطق چهارده گانه شهر اصفهان با استفاده از تکنیک تاپسیس و تاکسونومی عددی,کارشناسی,1391,علی زنگی آبادی
تحلیل فضایی بهره مندی زنان از شاخصهای توسعة شهری ( مطالعه موردی : شهر اصفهان ),دکتری,1391,علی زنگی آبادی,مهین نسترن
تحلیل فضایی -کالبدی و اقتصادی بازار سنتی در شهرهای قدیمی ایران با استفاده از GIS ( مطالعه موردی : بازار شهر تبریز ),کارشناسی ارشد,1391,علی زنگی آبادی,سیروس شفقی
تحلیلی بر فضاهای شهری موجود برای رسیدن به الگوی شهر ایرانی - اسلامی (نمونه موردی شهر اصفهان),دکتری,1391,علی زنگی آبادی,احمد پوراحمد
تحلیل مسیر یابی و مکان یابی ایستگاههای مترو شهری با استفاده از GIS,کارشناسی ارشد,1391,علی زنگی آبادی,غلامرضا شیران
طرح جامع فضای سبز شهر لردگان (نگرشی بر توسعه پایدار شهری),کارشناسی ارشد,1391,علی زنگی آبادی,غلام رضا تسلیمی
تحلیل فضایی کاروانسراهای پیرامون بازار اصفهان ,کارشناسی,1391,علی زنگی آبادی
مدیریت بحران بافت قدیمی و فرسوده ی شهری ( مطالعه موردی بافت قدیم شهر کرمان ),کارشناسی ارشد,1391,علی زنگی آبادی
تحلیل فضایی علل تصادفات در بزرگراههای درون شهری با استفاده از GIS (نمونه موردی :بزرگ راه های درون شهری اصفهان),کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,غلامرضا شیران
کاربرد مدلهای مکان مند و تحلیل شبکه در مدیریت بحران شهری با استفاده از GIS- مورد مطالعه منطقه 3 شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,مهدی مومنی شهرکی
تحلیل فضایی مبلمان بازی کودکان با استفاده از GIS ( مطالعه موردی : از پل وحید تا پل شهر ستان در حاشیه زاینده رود,کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,مهین نسترن
تحلیل فضایی مدیریت بحران در بخش مرکزی شهر ها با استفاده از GIS ( مطالعه موردی : بخش مرکزی شهر تبریز),کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,فیروز جمالی
تحلیل فضایی تأثیر عناصر مهم مذهبی بر شاخصهای توسعة گردشگری با استفاده از GIS (نمونة موردی : منطقه ثامن مشهد),کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,محمد رحیم رهنما
تحلیل فضایی و سنجش عوامل مؤثر بر رفاه شهری ( مطالعة موردی: شهر شیراز ),دکتری,1390,مسعود تقوائی,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیل عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله مطالعه موردی منطقه4 تهران,دکتری,1390,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی,حسن بیگ محمدی
تحلیل فضایی کالبدی _ اجتماعی حاشیه محورهای مهم ارتباطی منتهی به شهر های مهم ( مطالعه موردی : محور اصفهان - بهارستان...) ,کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
تبیین تأثیر محورهای مهم ارتباطی بر تغییر کاربری اراضی ( مورد مطالعه: محور ارتباطی نجف آباد - اصفهان ),کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,نفیسه مرصوصی
تحلیل وضعیت کالبدی دانشگاه اصفهان با استفاده از GIS,کارشناسی,1390,علی زنگی آبادی
نقش مدیریت واحد در بحرانهای طبیعی شهری ( مطالعه موردی : شهر اصفهان ),دکتری,1390,ملکه عزیز پور ,علی زنگی آبادی
برنامه ریزی توسعة پایدار گردشگری شهر اصفهان با استفاده از GIS(مطالعه موردی منطقه 3 شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,دکتر دیبا زیرک باش
تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز خدمات شهری با استفاده از GIS ( مطالعه موردی : شهر جهرم ),کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,صفر قائد رحمتی
توانسنجی و بر نامه ریزی گردشگری شهر کاشان ,کارشناسی ارشد,1390,سیروس شفقی,علی زنگی آبادی
تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی بخش مرکزی شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,مهین نسترن
تحلیل فضایی و جانمایی خدمات شهری با استفاده از GIS ( مطالعه موردی خدمات آموزشی شهر جدید بهارستان),کارشناسی ارشد,1390,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
بررسی نقش مهاجرتهای روستایی در توسعه فیزیکی شهر دهدشت در سه دهة اخیر با استفاده از GIS,کارشناسی ارشد,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,علی زنگی آبادی
تحلیل جغرافیایی خدمات شهری سمیرم با استفاده از GIS,کارشناسی,1389,علی زنگی آبادی
تحلیل فضایی مکان استقرار بانکها با استفاده از GIS(مطالعه موردی : شعب بانک های منطقه سه شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,علی زنگی آبادی,نعمت اله اکبری
بررسی پراکنش خدمات گردشگری محور فرهنگی شهر اصفهان با استفاده از GIS,کارشناسی,1389,علی زنگی آبادی
تحلیل و برنامه ریزی توسعة پایدار گردشگری در استان کردستان,کارشناسی ارشد,1389,علی زنگی آبادی,محمود ضیائی
برنامه ریزی و مدیریت بحران آلودگی هوا (مطالعه موردی شهر تهران),دکتری,1389,علی زنگی آبادی,محمد شریفی کیا
تحلیل فضایی شاخص های اشتغال وبیکاری با استفاده از GIS(نمونه موردی استان اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,علی زنگی آبادی
توانسنجی و تحلیل نظام سکونتگاهی شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد ,کارشناسی ارشد,1389,مهین نسترن ,علی زنگی آبادی
مکانیابی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی شهر یزد با استفاده از GIS,کارشناسی ارشد,1389,علی زنگی آبادی,حسن حکمت نیا
معرفی و کاربرد سایت های اینترنتی در جغرافیا,کارشناسی,1388,علی زنگی آبادی
تحلیل فضایی ایستگاه ها و خدمات آتش نشانی (نمونه موردی: شهر خمینی شهر ),کارشناسی ارشد,1388,علی زنگی آبادی,دکتر نسترن مهین
تحلیل فضایی نقشICTدر توسعه گردشگری الکترونیکی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی و مکان یابی مجموعه ها و مراکز ورزشی شهر اصفهان با استفاده از GIS,کارشناسی ارشد,1388,علی زنگی آبادی,مهدی کارگر فرد
تحلیل کارکرد مرز بر ساختار فضایی شهرهای مرزی (نمونه موردی: استان آذربایجان غربی),دکتری,1388,علی زنگی آبادی,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی,دکتر کرامت اله زیاری
زیبا سازی عناصر عمومی شهر ( با تأکید بر شهر تهران ),کارشناسی,1388,علی زنگی آبادی
طراحی محیط و منظر محور کمربند سبز شرق اصفهان با تآکید بر گردشگری شهری,کارشناسی ارشد,1388,علیرضا میکاییلی تبریزی,علی زنگی آبادی
تحلیل فضایی آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (نمونه موردی : شهر اصفهان ,دکتری,1387,علی زنگی آبادی,جمال محمدی سید احمدیانی,همایون صفایی
تحلیل اثرات کالبدی طرح توسعه حرم مطهر امام رضا (ع) بر فضای پیرامون ,کارشناسی ارشد,1387,علی زنگی آبادی,محمد رحیم رهنما
امکان سنجی کریدور علم و فناوری در حوزه های شهری و صنعتی اصفهان بزرگ,کارشناسی ارشد,1387,علی زنگی آبادی,ناصر موحدی نیا
تحلیل شبکه خدمات و فوریتهای پزشکی با استفاده از GIS( شهر اصفهان ),کارشناسی ارشد,1387,علی زنگی آبادی,غیاث
توسعه پایدار شهری در ایلام,دکتری,1387,علی زنگی آبادی
برنامه ریزی توسعه پایدار شهر زاهدان,دکتری,1387,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی,هدایت
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش رضایت مشتری در صنعت گردشگری [مطالعه موردی :شهر اصفهان],کارشناسی ارشد,1387,ناصر موحدی نیا,علی زنگی آبادی
تحلیل بازارهای گردشگری شهر اصفهان و راهکارهای توسعة آن ( با تأکید بر گردشگران خارجی ),دکتری,1386,علی زنگی آبادی,جمال محمدی سید احمدیانی,حسن بیک محمدی هزاره
تحلیل فضایی ایستگاههای آتش نشانی شهر اصفهان( با استفاده از GIS),کارشناسی,1386,علی زنگی آبادی
تحلیل فضایی روستاهای ادغام شده منطقه پنج شهری اصفهان (نمونه موردی روستای سیچان),کارشناسی,1386,علی زنگی آبادی
تحلیل فرایند شکل گیری فرم کالبدی قدیم شهر کاشان ,کارشناسی ارشد,1386,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی
تحلیل تطبیقی شاخص های سکونتی سپاهان شهر بهارستان و بافت قدیم اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیلی بر شاخصهای توسعه پایدار شهری (نمونه موردی : شهر یاسوج),کارشناسی ارشد,1386,علی زنگی آبادی,مهین نسترن
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضای سفرهای شهری (نمونه موردی: شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1385,اصغر ضرابی,علی زنگی آبادی
تحلیل فضایی آسیب پذیری و مدیریت بحران زلزله در بخش مرکزی تهران (مناطق 11 و 12 ) با استفاد ه از GIS ,کارشناسی ارشد,1385,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS ),کارشناسی ارشد,1385,علی زنگی آبادی,حسین صرامی
تحلیل فضایی علل شکل گیری حاشیه نشینی در شهر اصفهان ,دکتری,1384,علی زنگی آبادی,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
تحلیل جغرافیایی مبلمان شهری با توجه به شرایط زیست بوم انسانی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1384,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تکنیک های ترسیمی در برنامه ریزی شهری,کارشناسی,1384,علی زنگی آبادی
تحلیل جغرافیایی مبلمان شهری با توجه به شرایط زیست بوم انسانی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1384,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
تحلیل پراکنش فضایی شاخص های توسعة گردشگری در شهر اصفهان (با تأکید بر بخش مرکزی شهر ) ,کارشناسی ارشد,1384,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
کاربرد مدلهای ریاضی در تحلیل مسایل شهری ( مطالعة موردی : منطقه 3 شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1384,علی زنگی آبادی,حسنعلی غیور نجف آبادی
تحلیل فضایی کالبدی شاخص های توسعه فیزیکی شهر اصفهان ( در محور اصفهان - بهارستان),کارشناسی ارشد,1384,علی زنگی آبادی,علیرضا عرقچینی
تحلیلی بر ساختار شبکه ارتباطی و جاذبه های مهم گردشگری در بخش مرکزی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1383,جمال محمدی سید احمدیانی,علی زنگی آبادی
برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار یزد,دکتری,1383,جمال محمدی سید احمدیانی,علی زنگی آبادی,محمود هدایت
تحلیلی جغرافیایی برگسترش کالبدی شهر شهرکرد,کارشناسی ارشد,1382,حسن بیک محمدی هزاره,علی زنگی آبادی
تحلیل پتانسیل های گردشگری بخش باغ بهادرا ن و برنامه ریزی توسعه آن,کارشناسی ارشد,1382,حمید رضا وارثی,علی زنگی آبادی
تحلیل نظام شبکه شهری استان چهار محال و بختیاری ,کارشناسی ارشد,1381,مسعود تقوائی,علی زنگی آبادی,حسن بیک محمدی هزاره
تحلیل جغرافیایی وضعیت کالبدی مسکن استان اصفهان ,کارشناسی ارشد,1381,اصغر ضرابی,علی زنگی آبادی,حسن بیک محمدی هزاره
تحلیلی بر عوامل و مسایل رشد کالبدی و جمعیتی شهر دوگنبدان,کارشناسی ارشد,1380,سیروس شفقی,محمود مهدی نژاد,علی زنگی آبادی
تحلیلی بر شبکه شهری استان ایلام,کارشناسی ارشد,1380,سیروس شفقی,مسعود تقوائی,علی زنگی آبادی
جستجو:
|
برنامه ریزی شهری در بازارهای سنتی شهرهای ایرانی - اسلامی,تالیف,شریعه توس,1393,علی زنگی آبادی,سارا میرزایی
کاربرد GIS جغرافیا و برنامه ریزی شهری و شهر سازی ,تالیف,شریعه توس,1392,علی زنگی آبادی,میثم رضایی
برنامه ریزی محیط زیست شهری (187ص),تالیف,شریعه توس مشهد,1391,علی زنگی آبادی,شیلا حجه فروش
برنامه ریزی مدیریت بحران زلزله در شهرها(208ص),تالیف,شریعه توس مشهد,1391,علی زنگی آبادی,صفر قائد رحمتی ,لیلا سلطانی
برنامه ریزی توسعه شهر های مرزی:مطالعه موردی (استان آذربایجان غربی)[256ص],تالیف,شریعه توس مشهد,1390,میر نجف موسوی,علی زنگی آبادی
طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری ,تالیف,شریعه توس,1373,علی زنگی آبادی,نازنین تبریزی
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری کرمان‌ (جلد اول و دوم),تالیف,مرکز کرمان شناسی,1370,علی زنگی آبادی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 0 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal