۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
FA
دانشگاه اصفهان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
TopMenu
Collapse مگامنو جديدمگامنو جديد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
دانشگاه اصفهان در يك نگاه
افتخارات دانشگاه
آمار آموزشي دانشگاه
آدرس هاي مختلف در دانشگاه
كتاب راهنماي دانشجويان جديد
طرح جامع دانشگاه
دانلود مكان ياب دانشگاه اصفهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رياست</span>رياست
حوزه رياست
مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات
مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات
مديريت حراست
هيات مميزه
هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي
امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
مديريت امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي شكايات
هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان اصفهان
بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
هسته گزينش كاركنان
اداره روابط عمومي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
معاونت اداري و مالي
معاونت پژوهش و فناوري
معاونت دانشجويي
معاونت فرهنگي و اجتماعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده ها</span>دانشكده ها
دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشكده الهيات و معارف اهل البيت (ع)
دانشكده زبان هاي خارجي
دانشكده شيمي
دانشكده علوم اداري و اقتصاد
دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
دانشكده علوم ورزشي
دانشكده مهندسي عمران و حمل و نقل
دانشكده فني و مهندسي
دانشكده فيزيك
گروه زمين شناسي
دانشكده مهندسي كامپيوتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز تحقيقاتي</span>مراكز تحقيقاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشكده ها</span>پژوهشكده ها
پژوهشكده اقتصاد
پژوهشكده انرژي
پژوهشكده علوم جغرافيايي
پژوهشكده محيط زيست
پژوهشكده مديريت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز پژوهشي</span>مراكز پژوهشي
پردازش و سامانه هاي هوشمند
روانشناسي صنعتي و سازماني
فراورده هاي طبيعي و زيستي دارويي
فناوري ارتباطات رسا
مهندسي فرايند
آلاء (مطالعات وقف و امور خير)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروههاي پژوهشي</span>گروههاي پژوهشي
اپتيك كوانتومي
رستا
نسخه پژوهي و تصحيح متن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قطب هاي علمي</span>قطب هاي علمي
آنتي اكسيدان هاي گياهي
جبرباناخ
جغرافيا و برنامه ريزي شهري- منطقه اي
مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در عصر صفويه
مطالعات بنيادي و كاربردي ادب عرفاني
روانشناسي معنويت و شادي
اقتصاد بين الملل
آلاينده‌هاي زيست محيطي
اقتصاد و برنامه ريزي شهري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور بين المللي</span>امور بين المللي
مديريت دفتر همكاريهاي علمي بين المللي
دفتر پذيرش دانشجويان بين المللي
مركز آموزش زبان فارسي
كارگروه علمي ايران و كره جنوبي
اداره كنسولگري دانشجويان خارجي
سامانه هاPowered by DorsaPortal