اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتري جغرافياي سياسي
مدیر گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 031-37935779
تلفکس: 031-37935773
پست الکترونیک: h.mokhtari[at]geo.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در سال 1389 پس از مجزا شدن گروه جغرافیا از دانشکده ادبیات و شکل گیری گروه های آموزشی ،فعالیت مستقل خود را با پذیرش 15 دانشجو در مقطع کارشناسی ،12 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 4 دانشجو در مقطع دکتری دنبال نمود.         

دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal