اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتري جغرافياي سياسي
مدیر گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 031-37935779
تلفکس: 031-37935773
پست الکترونیک: h.mokhtari[at]geo.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي در سال 1389 پس از مجزا شدن گروه جغرافيا از دانشكده ادبيات و شكل گيري گروه هاي آموزشي ،فعاليت مستقل خود را با پذيرش 15 دانشجو در مقطع كارشناسي ،12 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و 4 دانشجو در مقطع دكتري دنبال نمود.         

دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal