زمان ثبت نام مقدماتي تا يازدهم آذرماه تمديد شد
.

زمان ثبت نام مقدماتي تا يازدهم آذرماه تمديد شد

 

انجام ثبت مقدماتي ضروري است و علاوه برآن مي بايست ثبت نام اصلي در زمان تعيين شده انجام گيرد.

سامانه گلستان...... عمليات ثبت نام...... ثبت نام مقدماتي

تاریخ:
1398/09/10
تعداد بازدید:
17
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal