اساتید بازنشسته

دکتر حسین صرامی


 بازنشسته گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 
 دکتر جواد خوشحال
 
  
 بازنشسته گروه جغرافیای طبیعی
 
 دکتر محمدرضا کاویانی
 
 
   بازنشسته گروه جغرافیای طبیعی
 
 دکتر اصغر ضرابی
 
 
 بازنشسته گروه برنامه ریزی شهری
 
 دکتر حسنعلی غیور
 
 
 بازنشسته گروه جغرافیای طبیعی
 
 دکتر مسعود معیری
 
 
 جغرافیای طبیعی
 
 آقای بهروز نوئین
 
 
 جغرافیای انسانی
 
 دکتر محمود هدایت
 
 
 جغرافیای طبیعی
 
 دکتر ایران غازی
 
 
 جغرافیای طبیعی
 
 مهندس احمد محبوب فر
 
 
 نقشه کشی و نقشه خوانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/12
تعداد بازدید:
349
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773 تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal