اساتید سفر کرده

دکتر سیروس شفقی
   

  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 
دکتراحمد مجتهدی    
 
  
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 

 دکتر حسن قره نژاد

 
 
   جغرافیای انسانی و اقتصادی
 
 دکترحسن بیکمحمدی
 
 
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 
 دکتر محمود مهدی نژاد
 
 
 جغرافیای طبیعی
 
 دکتر محمدعلی سلطانی
 
 
 جغرافیای جمعیت
 
 مهندس حاج آقامحمدی
 
 
 جغرافیای طبیعی
 
 دکتر حسینی ابری
 
 
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/18
تعداد بازدید:
321
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773 تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal