درباره دانشكده

تاریخچه دانشکده جغرافیایی و برنامه ریزی
 

دانشکده جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان در ابتدا از سال 1345 با تأسیس دورۀ کارشناسی کار خود را به عنوان گروه جغرافیا آغاز کرد. دورۀ کارشناسی ارشد جغرافیا در سال 1366 با پذیرش چهار دانشجو افتتاح گردید. دورۀ دکتری در سال 1371 با پذیرش سه دانشجو کار خود را آغاز نمود. این دانشکده از سال 1389 باعنوان دانشکده جغرافیایی و برنامه ریزی در قالب 3 گروه آموزشی « جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیاو برنامه ریزی شهری و جغرافیا طبیعی » با 23 عضو هیات علمی و با بیش از 550 دانشجو در سه مقطع تحصیلی کارشناسی در گرایشهای جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، گردشگری، کارشناسی ارشد در گرایشهای جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی وآمایش محیطی، سنجش از دورو سیستم اطلاعات جغرافیایی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، جغرافیای سیاسی، جغرافیا وبرنامه ریزی کالبدی فضایی، جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه پایدار، کاربری اراضی(ممیزی املاک) و آمایش سرزمین ) ؛ دکتری در گرایشهای جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،آب و هواشناسی (اقلیم شناسی ، سینوپتیک، نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی، کارآفرینی، آمایش سرزمین مشغول به فعالیت است. این دانشکده دارای آزمایشگاه آب و خاک و ، سالن نقشه کشی سیستم های اطلاعات جغرافیایی(gis) و کارگاه برنامه ریزی شهری و قطب علمی جغرافیایی و پژوهشگاه علوم جغرافیا، انجمن علمی جغرافیا و شورای صنفی دانشجویی می باشد.

 

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/24
تعداد بازدید:
8074
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773 تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal