كاركنان

 
    shahali.arezoo@gmail.com                                                                                                                                                                  
   
آرزو شاه علی
 کارشناس آموزشی و پژوهشی گروه جغرافیا و برنامه ریزی
شهری
کارشناس دانشجویان مقطع کارشناسی
کارشناس امور فرهنگی_دانشجویی 
شماره تماس: 37935788 
 
           
 
   علیرضا غفاری
 کارشناس آموزشی و پژوهشی گروه جغرافیای طبیعی 
شماره تماس: 37935781 
 
 
 

sh.ghanbarian@staf.ui.ac.ir

 
 شیوا قنبریان
 کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره تماس: 37935778 
 
 youselian@yahoo.com
 
 
 لیلا یوسلیانی
 کارشناس آموزشی و پژوهشی گروه جغرافیا و برنامه ریزی
روستایی 
 
شماره تماس: 37935782 
 
 
 
معصومه احمدوند
 کارشناس ارتقاء دانشکده
شماره تماس: 37935779 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/25
تعداد بازدید:
3384
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773 تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal