جلسه دفاع از پايان نامه با عنوان: ارزيابي تأثير توسعه كالبدي شهر بر ژئومورفولوژي سيستم هاي رودخانه اي ( مطالعه موردي : حوضه هاي آبريز دربند اوين – دركه تهران).تاريخ دفاع 9 / 10 / 98- خانم سميه خسروي
.

عنوان پايان نامه:  ارزيابي تأثير توسعه كالبدي شهر بر ژئومورفولوژي سيستم هاي رودخانه اي ( مطالعه موردي : حوضه هاي آبريز دربند اوين  دركه تهران)
 
دانشجو
 : خانم سميه خسروي

استاد راهنما : سركار خانم دكتر انتظاري  از دانشگاه اصفهان

 استاد مشاور : آقايان دكتر علي احمد آبادي  دكتر سيد موسي پور موسوي

داور داخل: آقاي دكتر محمد حسين رامشت  آقاي دكتر مسعود تقوايي 

داور خارج:  آقاي دكتر سيد علي المدرسي دانشگاه آزاد اسلامي يزد
 


                                تاريخ برگزاري: 10/9 / 98     ساعت برگزاري : 13

محل برگزاري :  آزمايشگاه آب و خاك. دانشكده ادبيات و علوم انساني
 
                                                                           ورود براي كليه علاقمندان آزاد مي باشد.

 

تاریخ:
1398/10/07
تعداد بازدید:
51
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal