جلسه دفاع از پايان نامه باعنوان: امكان سنجي كشت زعفران در شهرستان نطنز". تاريخ دفاع 98/10/30.خانم فاطمه غرباوي
.

عنوان پايان نامه:  امكان سنجي كشت زعفران در شهرستان نطنز"
 
دانشجو
 : خانم  فاطمه غرباوي(مقطع كارشناسي ارشد)

استاد راهنما : دكتر سعيد موحدي از دانشكده علوم جغرافيايي دانشگاه اصفهان

 استاد مشاور : دكترعلي براتيان  از دانشكده علوم جغرافيايي دانشگاه اصفهان

داور داخل: دكتر داريوش رحيمي از دانشگاه اصفهان دانشكده علوم جغرافيايي

داور خارج:  دكتر مجيد جاوري از دانشگاه پيام نور
 


                                تاريخ برگزاري: 98/10/30     ساعت برگزاري : 14

محل برگزاري :  سالن كنفرانس دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
 
                                                                           ورود براي كليه علاقمندان آزاد مي باشد.

تاریخ:
1398/10/29
تعداد بازدید:
53
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal