كارگاه آموزش تهيه طرح توجيهي براي سرمايه گذازي در جاذبه ها گردشگري
.
 
*برگزاري كارگاه آموزش تهيه طرح توجيهي براي سرمايه گذازي در جاذبه هاي گردشگري 
 
*مدرس: دكتر سيد رامين غفاري
 
*زمان: پنجشنبه 17 بهمن ماه 1398 از ساعت 8 الي 12
 
 
 
 
تاریخ:
1398/10/30
تعداد بازدید:
20
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal