طرح كهاد
.


 
به موجب اين طرح، هر دانشجو مي تواند در كنار رشته اصلي خود يك رشته فرعي را آموزش ببيند.

وي به عنوان مثال دانشجويي كه در رشته رياضي تحصيل كرده، مي تواند دوره «كهاد» خود را در رشته مديريت طي كند و به جاي 140 واحد دوره ليسانس، 24 واحد اصلي آن رشته را آموخته و با استفاده از آن براي اشتغال كمك بگيرد.

رشته هايي كه اشتغال بيشتري دارند به صورت «كهاد» تعريف شده اند و دانشجويان مي توانند در كنار رشته اصلي خود اين رشته را نيز طي كنند.

اين دوره فقط مختص دانشجويان كارشناسي بوده و دانشجوياني مي توانند دراين دوره شركت كنند كه معدل بالاي 16 داشته باشند. دانشجوياني كه در اين دوره شركت مي كنند بايد از دانشجويان قوي علمي باشند چون در دو رشته همزمان تحصيل خواهند كرد.

معاون آموزشي وزارت علوم افزود: ليست نمرات دوره «كهاد» در كارنامه دانشجو ارائه ولي در معدل وي اثر ندارد. دانشجوياني كه دوره «كهاد» را طي كنند، مدرك دريافت نكرده بلكه گواهي نامه دوره كهاد را دريافت مي كنند.

 
 

 

تاریخ:
1398/10/09
تعداد بازدید:
55
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal