جلسه دفاع از پایان نامه دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری باعنوان:امکان سنجی بازاریابی الکترونیک روستایی در ایران. آقای سید جابر علویون.تاریخ دفاع: 9 / 7 / 99
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری


عنوان پایان نامه:
امکان سنجی بازاریابی الکترونیک روستایی در ایران
دانشجو
: سیدجابرعلویون غیر حضوری در جلسه دفاع شرکت می کنند

استاد راهنما : : دکتر احمد تقدیسی از دانشگاه اصفهان (حضوری)

اساتید مشاور : -

داور داخل: دکتر وحید قاسمی , دکتر سیدهدایت اله نوری از دانشگاه اصفهان (حضوری)

داور خارج: دکتر علی گلی از دانشگاه شیراز (غیرحضوری)

استاد ناظر: دکتر حمیدرضا وارثی از دانشگاه اصفهان (حضوری)


تاریخ برگزاری:
9 / 7 / 99 ساعت برگزاری : 12

محل برگزاری : سالن کنفرانس دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.

تاریخ:
1399/07/06
تعداد بازدید:
163
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal