اطلاعیه
تقویم تفصیلی آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1400-1399
.

 
* تقویم تفصیلی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه اصفهان
 
**تقویم تفصیلی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه اصفهان 
تاریخ:
1399/07/16
تعداد بازدید:
212
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal