.
.
.

تاریخ برگزاری آزمون های جامع دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی در نیمسال دوم 1400-99

1- گروه جغرافیای طبیعی روز یکشنبه مورخ 1400/3/30

1- گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی روز شنبه مورخ 1400/4/12

2- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری روز یکشنبه مورخ 1400/4/13

*تمامی آزمونها به صورت مجازی در سامانه LMS برگزار خواهد شد و نیازی به حضور دانشجویان عزیز در دانشکده نمی باشد.

*ساعات برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد

تاریخ:
1400/03/08
تعداد بازدید:
23
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal