اطلاعیه
دوره آموزشی راهنمای نگارش مقاله
.
 
ســایر دورههــای مرکز آمــوزشهــای تخصصــی آزاد (ماتــا) علـوم انســانی از طریـق تارنمــای ایـن مرکز به نشانیir.ac.ihcs.Mata قابل مشاهده هستند. 
 
 
تاریخ:
1400/04/16
تعداد بازدید:
51
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal