اطلاعیه
ثبت پارساهای تقاضا محور
.
 
پیرو نامه ی زیر به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند در صورتیکه طرح تحقیق پایان نامه یا رساله آنان با سازمان یا پژوهشکده ای منجر به عقد قرارداد شده است در اسرع وقت به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده (قنبریان)به شماره 09132707246 در واتساپ پیام و تصویر قرارداد را نیز ارسال نمایند. باسپاس
 
با توجه به لزوم ثبت پارساهای تقاضا محور در سامانه گلستان لازم است اطلاعات مربوط به این پارساها در سطح دانشکده جمع‌آوری و برای ثبت در سامانه گلستان به امور پژوهشی اعلام گردد. بدین منظور خواهشمند است با توجه به تعاریف زیر که بر اساس دستورالعمل هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها ارجاعی از وزارت عتف ارائه شده است، اقدامات ذکر شده بعدی انجام پذیرد:
تعریف اعتبار پژوهشی کامل: اعتباری که هزینه انجام پژوهش شامل هزینه‌های آزمایشگاهی و تجهیزاتی مربوط به پژوهش و پرداخت کمک هزینه ماهیانه به دانشجو را پوشش دهد.
تعریف پارساهای تقاضا محور:

· پارساهای دارای اعتبار پژوهشی کامل بر اساس قرارداد منعقده میان دانشگاه با سازمان تامین‌کننده اعتبار پژوهشی

· پارساهای مربوط به دانشجویان بورسیه که سازمان بورس کننده علاوه بر تامین هزینه‌های پژوهش، کمک هزینه زندگی دانشجو را مستقیماً به دانشجو پرداخت می‌کند.

· پارساهایی که در آنها دانشگاه در چارچوب برنامه راهبردی خود و به منظور کسب جایگاه علمی در حوزه‌های علمی خاص، از اعتبارات خود کمک هزینه ماهیانه دانشجو را افزون بر هزینه‌های پژوهشی تامین می‌کند.

· پارساهایی که با تایید وزارت صمت، موضوعات اعلام شده در سامانه تاپ را اجرا می‌کنند و شرکت‌های حامی پارسا تمامی امکانات، تجهیزات و هزینه‌های مواد اولیه لازم برای اجرای طرح را تامین کنند (پرداخت و یا عدم پرداخت کمک هزینه زندگی دانشجو بر اساس توافق میان دانشگاه و شرکت صورت می‌گیرد).

· پارساهایی که از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت به منظور رفع مشکلات و نیازهای کشور در دانشگاه تعریف و اجرا می شوند و بر اساس شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده12 قانون" حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" و دستورالعمل‌های دبیرخانه عتف به تایید می‌رسند.

اقدامات لازم

1. در مورد دانشجویانی که پایان نامه آنها تقاضامحور است ولی هنوز پیشنهاده در سامانه گلستان ثبت نشده است لازم است پس از ارجاع پیشخوان به استاد راهنما، صفحه اول قرارداد منعقده در قسمت مدارک توسط ایشان پیوست شود و در مراحل بعدی انطباق شرایط با تعاریف فوق‌الذکر توسط مدیر گروه و معاون محترم پژوهشی دانشکده تایید و گزینه تقاضامحور در پیشخوان انتخاب گردد.

2. در مورد دانشجویانی که پیشنهاده آنها در سامانه گلستان ثبت شده لازم است اطلاعات لازم طبق پیوست شماره یک حداکثر تا تاریخ 06 / 06 / 1400 جمع‌آوری و طی نامه‌ای با امضاء رئیس دانشکده به حوزه پژوهشی ارسال گردد. همچنین فایل قراردادهای منعقده پیوست نامه گردد. لازم است فایل قراردادها با نام استاد راهنما نامگذاری و در قالب pdf ارائه گردد.

با توجه به امتیازاتی که مطابق دستورالعمل هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها برای اساتید محترم راهنمای پارساهای تقاضا محور در حوزه گرنت تشویقی و ظرفیت جذب اضافه دانشجوی تحصیلات تکمیلی پیش بینی شده است، خواهشمند است جهت عدم تضییع حقوق همکاران، موارد فوق به دقت اجرا گردد. به ویژه لیست پارساهای تقاضامحور جاری حداکثر تا تاریخ 06 / 06 / 1400 اعلام گردد. با توجه به زمان‌بندی در نظر گرفته شده برای آماده‌سازی گزارش‌های لازم مستخرج از سامانه گلستان، بدیهی است لیست‌های دریافت شده پس از این تاریخ امکان ثبت در سامانه گلستان را نخواهند داشت.

تاریخ:
1400/05/18
تعداد بازدید:
146
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal