اطلاعیه

حذف ترم بدون احتساب

.

با عنایت به اینکه طبق مقررات صندوق رفاه دانشجویان، در روند معمول تنها دانشجویانی مجاز به حذف ترم هستند که از هیچ گونه تسهیلات رفاهی در ترم درخواستی اعم از خوابگاه ، وام دانشجویی و ... استفاده نکرده باشند، خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان متقاضی حذف ترم برسد و علاوه بر بررسی شرایط ابلاغ شده توسط حوزه‌های معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ترتیبی اتخاذ فرمایید تا قبل از ارسال هرگونه لیست دانشجویان متقاضی حذف ترم به دبیرخانه کمیسیون موارد خاص دانشگاه، معاونت محترم دانشجویی دانشکده با هماهنگی اداره رفاه دانشجویی مستقر در این حوزه نسبت به بررسی وضعیت رفاهی دانشجو اقدام و از ارسال لیست متقاضیان حذف ترم کرونا برای دانشجویانی که در روند معمول از تسهیلات رفاهی در ترم مورد نظر استفاده کرده اند، به دبیرخانه کمیسیون موارد خاص دانشگاه اکیدا خودداری گردد. شایان ذکر است درخواست دانشجویان داری شرایط خاص و استثنایی (پزشکی و ...) کما فی السابق به صورت فردی در کمیسیون قابل بررسی است.
تاریخ:
1400/06/31
تعداد بازدید:
210
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773 تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal