اطلاعیه.

معرفی دانشجویان دکتری ورودی 97 و 98 جهت اعزام به فرصت مطالعاتی شش ماهه در خارج از کشور

.

با عنایت به اعلام شفاهی سازمان امور دانشجویان در خصوص امکان بالقوه معرفی دانشجویان دکتری ورودی 97 و 98 جهت اعزام به فرصت مطالعاتی شش ماهه در خارج از کشور، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند در صورت وجود متقاضی، نسبت به معرفی یک لیست 2 نفره با اولویت (1 نفر اصلی و 1 نفر ذخیره) از دانشجویان واجد شرایط دانشکده حداکثر تا تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1401 با خانم قنبریان با شماره 37935778 تماس بگیرند. شایان ذکر است تشکیل پرونده و معرفی افراد به سازمان امور دانشجویان در حکم انتخاب قطعی نیست و پس از بررسی پرونده درکارگروه تخصصی سازمان اولویت اعزام مشخص خواهد شد. مستدعی است موارد ذیل نظر قرار گیرد:

الف- برای اعزام به فرصت تحقیقاتی در کشورهای انگلیسی زبان، ارائه گواهی معتبر زبان انگلیسی مبنی بر احراز نمره در یکی از آزمونهای TOEFL (iBT) ،TOLIMO ،IELTS ،MSRT از سوی دانشجو الزامی است: (در زمان معرفی دانشجو از سوی دانشکده الزامی نیست ولی پس از تایید کارگروه و در زمان تشکیل پرونده ارائه مدرک زبان الزامی می باشد).

آزمونMSRT IELTS TOLIMOTOEFL (iBT)
نمره50650070

برای کشورهای غیر انگلیسی زبان، چنانچه نمره مربوط به آزمون زبان انگلیسی ارائه نگردد، ارائه گواهی معتبر مبنی بر تسلط به زبان آن کشور الزامی است.

توجه : گواهی‌های زبان جدول فوق که در هنگام آزمون جامع دانشجو دارای اعتبار بوده‌اند قابل پذیرش است.

ب- ارائه پذیرش از یکی از دانشگاه های گروه الف (ممتاز) و یا مؤسسات وابسته به آنها (رتبه بندی دانشگاه ها در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور دانش آموختگان وزارت درج گردیده) توسط دانشجو الزامی است. پذیرش فوق باید در راستای پژوهش مرتبط با موضوع رساله دکتری و مورد تایید استاد راهنما و گروه آموزشی باشد.

تاریخ:
1401/02/20
تعداد بازدید:
336
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773 تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal