اطلاعیه جلسه دفاع: تدوین چارچوب نظام نوآوری فناورانه روستایی در سیستم آبیاری مناطق خشک

اطلاعیه جلسه دفاع: تدوین چارچوب نظام نوآوری فناورانه روستایی در سیستم آبیاری مناطق خشک

اطلاعیه جلسه دفاع: تدوین چارچوب نظام نوآوری فناورانه روستایی در سیستم آبیاری مناطق خشک

تاریخ:
1403/03/12
تعداد بازدید:
72
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773 تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal