جلسه دفاع: سنجش پایداری نظام های بهره برداری کشاورزی مطالعه موردی روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

جلسه دفاع: سنجش پایداری نظام های بهره برداری کشاورزی مطالعه موردی روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

جلسه دفاع: سنجش پایداری نظام های بهره برداری کشاورزی مطالعه موردی روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ:
1403/03/30
تعداد بازدید:
97
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773 تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal