جلسه ارائه نتایج و دستاوردهای بیست و هشتمین کنفرانس اعضای تغییر

جلسه ارائه نتایج و دستاوردهای بیست و هشتمین کنفرانس اعضای تغییر

جلسه ارائه نتایج و دستاوردهای بیست و هشتمین کنفرانس اعضای تغییر

تاریخ:
1403/04/06
تعداد بازدید:
55
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773 تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal